ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Α

υτα τα μεγαλοπρεπη επιπεδα στις πλαγιές του Όρους Κάρμηλου ολοκληρώθηκαν το 2001. Απλωμένα σε μήκος ενός χιλιομέτρου περίπου πάνω στην πλαγιά ενός βουνού που θεωρείται ιερό στον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό, καθώς και στην Μπαχάι Πίστη, περιβάλλουν το Μαυσωλείο του Μπαμπ, το δεύτερο πιο ιερό χώρο στον Μπαχάι κόσμο. Καλλιεργημένες απέραντες εκτάσεις, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους μια ποικιλία φυτών από όλη την περιοχή, τα 19 επίπεδα είναι ανοιχτά για το κοινό και έχουν ήδη αρχίσει να κερδίζουν επαίνους από τοπιογραφικούς και αρχιτεκτονικούς εμπειρογνώμονες. Οι Μπαχάι πιστεύουν ότι η ολοκλήρωσή τους σηματοδοτεί ένα καινούριο στάδιο στην ανάπτυξη και την εξέλιξη της Πίστης, αντανακλώντας μια ομορφιά και ένα μεγαλείο αρμόζων της παγκόσμιας επέκτασης και δέσμευσης της προς τις υψηλότερες ηθικές αρχές. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.