ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η δεύτερη παγκόσμια θρησκεία

Ο

ι Μπαχαι έχουν ιδρύσει σημαντικές κοινότητες σε περισσότερες χώρες και επικράτειες από κάθε άλλη ανεξάρτητη θρησκεία εκτός από τον Χριστιανισμό. Αυτό είχε επισημανθεί για πρώτη φορά το 1982 στο World Christian Encyclopedia, μέσα από την εργασία 500 λογίων, δημογράφων και στατιστικογράφων, οι οποίοι διεξήγαγαν την πρώτη περιεκτική έρευνα σε σχέση με τους πιστούς των θρησκειών ανά τον κόσμο.

Σύμφωνα με το 2003 Britannica Book of the Year, η Μπαχάι Πίστη έχει ιδρυθεί σε 218 ανεξάρτητες χώρες και εξαρτημένες επικράτειες. Ο Χριστιανισμός έχει κοινότητες σε 238 χώρες και επικράτειες όπως έχουν ορισθεί από τα Ηνωμένα Έθνη.