Εισαγωγη

Πως εξαπλώνεται η Μπαχάι Πίστη

Ο

Μπαχαολλα εξηγει ότι σε μία εποχή που η πνευματική ωριμότητα πρέπει να ενθαρρύνεται ο προσηλυτισμός είναι μία ανάρμοστη μέθοδος. Κάθε άτομο έχει την ευθύνη να ερευνά την αλήθεια για τον εαυτό του και οι Μπαχάι μπορούν κάλλιστα να συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία παρέχοντας ελεύθερα πληροφορίες και διασφαλίζοντας ευκαιρίες για διερεύνηση του Μηνύματος του Μπαχάολλα.

Τρεις δραστηριότητες, οι οποίες έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικές, είναι κοινές στο έργο κάθε Μπαχάι κοινότητας ανά τον κόσμο. Οι Μπαχάι τάξεις παιδιών, οι οποίες είναι ανοικτές για όλους, εστιάζονται στην ηθική εξέλιξη σε συνάρτηση με τα κείμενα των Μπαχάι διδασκαλιών για την ενότητα της ανθρωπότητας και την ενότητα όλων των θρησκειών του κόσμου. Οι ευλαβικές συναντήσεις έχουν ως στόχο να παρέχουν στους συμμετέχοντες, σε οποιαδήποτε θρησκεία και αν ανήκουν, την ευκαιρία να ανακαλύψουν την ενδότερη φύση τους και να ξεκινήσουν την εξάσκηση των πνευματικών τους ικανοτήτων που είναι εγκλωβισμένες στην ανθρώπινη ψυχή. Οι Κύκλοι Μελέτης, όπως υποδηλώνεται και από τον ορισμό, είναι μικρές συναθροίσεις ατόμων αφοσιωμένες στην διερεύνηση των γραφών του Μπαχάολλα. Πέρα από τα άλλα οφέλη, οι τρεις αυτές δραστηριότητες αντανακλούν την Μπαχάι άποψη ότι ο παραδοσιακός διαχωρισμός μεταξύ των πιστών και των άπιστων είναι μια παρεξηγημένη ερμηνεία του Θεϊκού σκοπού και ένα εμπόδιο για την ανθρώπινη εξέλιξη. Αν κάποιος αναζητητής αποφασίσει ή όχι να γίνει Μπαχάϊ είναι θέμα προσωπικής συνείδησης καθώς και μια απόφαση που πρέπει να είναι σεβαστή από τους άλλους.

Για να εξασφαλιστεί η εύκολη πρόσβαση στο Μήνυμα του Μπαχάολλα από όλους τους ανθρώπους, οι Μπαχάι έχουν δείξει την προθυμία να εγκαταλείψουν τον τόπο κατοικίας τους και να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές ή χώρες. Αυτού του είδους η «σκαπανεία», όπως είναι γνωστή, διαφέρει ξεκάθαρα από το οικείο έργο των ιεραποστολών, καθώς όσοι την αναλαμβάνουν πρέπει να συνεχίσουν την σταδιοδρομία τους, να συντηρούν τους εαυτούς τους και να ενσωματωθούν στις υιοθετημένες κοινότητες τους.

Το πλατύ εύρος άλλων Μπαχάι πρωτοβουλιών, που επιζητούν να διατηρήσουν την ισορροπία ανάμεσα στο να κανείς ότι είναι δυνατόν για να γνωστοποιήσεις σε φίλους τις διδασκαλίες και τα προγράμματα της Πίστης και στον σεβασμό του ιδιωτικού της προσωπικής επιλογής σε ένα θέμα τόσο κεντρικό για τη ζωή όπως είναι η θρησκεία, συμπεριλαμβάνει την παραγωγή λογοτεχνικού και οπτικοακουστικού υλικού καθώς και την διεξαγωγή δημόσιων συναντήσεων και ενημερωτικών συναθροίσεων σε σπίτια. Για το τελευταίο, ένας ορισμός που απέκτησε δημοτικότητα τα πρώτα χρόνια του εικοστού αιώνα– οι "συνεστιάσεις"- συνεχίζει να αποτελεί κοινό χαρακτηριστικό των Μπαχάι συζητήσεων.