Παγκοσμια Κοινοτητα

Όχι μια αίρεση, μια ανεξάρτητη θρησκεία

Σ

το παρελθον, μερικοί λόγιοι, αναφέρθηκαν στην Μπαχάι Πίστη ως μια «αίρεση» του Ισλάμ λόγω του ότι ο Ιδρυτής της και οι πρώτοι οπαδοί εμφανίστηκαν σε μια ισλαμική κοινωνία.

Σήμερα, θρησκειολόγοι αναγνωρίζουν ότι μια τέτοια αναφορά θα υπονοούσε ότι και ο Χριστιανισμός είναι μια «αίρεση» του Ιουδαϊσμού ή ότι ο Βουδισμός είναι παρακλάδι του Ινδουισμού.

Παρόλο που ο Χριστός γεννήθηκε εβραίος και ο Βούδας παρομοίως γεννήθηκε σε μια κοινωνική τάξη που είχε διαμορφωθεί από τον Ινδουισμό, οι θρησκευτικές διδασκαλίες Τους ήταν κάτι πέρα από μια απλή επανεξήγηση των θρησκευτικών συστημάτων μέσα στα οποία εμφανίστηκαν.

Με τον ίδιο τρόπο, ο Μπαχάολλα έθεσε εντελώς νέες πνευματικές βάσεις. Οι γραφές Του έχουν ανεξάρτητο περιεχόμενο και το έργο Του ξεπερνά αυτό ενός θρησκευτικού επαναστάτη. Όπως είπε ο ιστορικός Άρνολντ Τόινμπι το 1959:

“Ο Μπαχαϊσμός [sic] είναι μια ανεξάρτητη θρησκεία στο ίδιο επίπεδο με το Ισλάμ, τον Χριστιανισμό και τις άλλες αναγνωρισμένες παγκόσμιες θρησκείες. Ο Μπαχαϊσμός δεν είναι αίρεση μιας άλλης θρησκείας. Είναι μια ξεχωριστή θρησκεία και έχει την ίδια στάθμη με τις άλλες αναγνωρισμένες θρησκείες.”