Παγκοσμια Κοινοτητα
Μερικές στατιστικές της παγκόσμιας Μπαχάι Κοινότητας
Σύνολο Κόσμου
Αφρική
Αμερική
Ασία
Αυστρα-
λασία
Ευρώπη
Εθνικά Πνευματικά
Συμβούλια
183
46
43
40
17
37
Τοπικά Πνευματικά
Συμβούλια*
9,631
3,067
2,741
2,186
777
860
Χώρες στις οποίες έχει εδραιωθεί η Πίστη:
  Ανεξάρτητες
  χώρες
191
53
35
45
14
44
  εξαρτημένα εδάφη ή
  υπερπόντια τμήματα
47
6
17
3
13
8
Περιοχές όπου
διαμένουν Μπαχάι*
101,969
26,746
22,702
41,057
4,343
7,121
Ηπειρωτικοί
Σύμβουλοι
81
19
19
19
11
13
Μέλη του Βοηθητικού
Σώματος
990
234
234
288
108
126
Φυλές ιθαγενών, λαοί,
και εθνικές ομάδες
2,112
 
1,250
340
250
250
22
Γλώσσες στις οποίες η
Μπαχάι λογοτεχνία έχει μεταφρασθεί
802
266
172
174
110
80
Εκδοτικοί Οίκοι
33
7
3
9
2
12
Συλέχθηκαν από το Τμήμα Στατιστικών Ερευνών του Παγκόσμιου Μπαχάι Κέντρου για το έτος 2004. *Το 2003