Παγκοσμια Κοινοτητα

Πόσοι είναι οι Μπαχάι;

Ο

ακριβης υπολογισμος των μελών οποιασδήποτε παγκόσμιας θρησκείας είναι δύσκολος και περίπλοκος. Σε μερικές περιοχές του κόσμου, η θρησκευτική δίωξη ή τα καταπιεστικά καθεστώτα κάνουν τους πιστούς να διστάζουν να φανερώνουν την ταυτότητά τους. Σε άλλες περιοχές, η έλλειψη στα επικοινωνιακά ή μεταφορικά μέσα δυσχεραίνουν την συλλογή των στοιχείων.

Έτσι, αυτοί που ασχολούνται με την καταμέτρηση των θρησκευτικών οπαδών, αναγκάζονται συχνά να προσφεύγουν σε ανεπίσημα στοιχεία όπως τις δημοσκοπήσεις, κοινωνιολογικές σπουδές, προγνώσεις πληθυσμών και σε παρόμοια κρατικά δημοσκοπικά μέσα για φυλετικούς, εθνικούς και θρησκευτικούς πληθυσμούς.

Υπολογίζοντας των αριθμό των Μπαχάι είναι ακόμη πιο περίπλοκος λόγω του γεγονότος ότι η πλειοψηφία τους ζουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο και προέρχονται από διάφορες πολιτιστικές και θρησκευτικές καταβολές και έτσι μερικές φορές καταμετρούνται λανθασμένα, εκτός από τις προσεκτικές στατιστικές έρευνες.

Έχοντας υπόψη αυτά τα εμπόδια και με την ελπίδα να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβείς, οι δημογράφοι στο Παγκόσμιο Μπαχάι Κέντρο είναι συντηρητικοί στον υπολογισμό του αριθμού των Μπαχάι παγκοσμίως. Κατά την άποψή τους, τα πιο πρόσφατα στοιχεία δηλώνουν ότι υπάρχουν περίπου πέντε εκατομμύρια Μπαχάι στον κόσμο.

Ο συντηρητισμός στη μεθοδολογία τους είναι εμφανής όταν συγκρίνονται οι Μπαχάι στατιστικές με άλλους υπολογισμούς. Κάθε χρόνο, για παράδειγμα, η εγκυκλοπαίδεια Britannica δημοσιεύει έναν πίνακα θρησκευτικών δημογραφικών στατιστικών. Το Ετήσιο Βιβλίο Britannica του 2003 υπολόγισε ότι υπήρχαν 7.406.000 Μπαχάι σε όλο τον κόσμο το 2002.

Με σχεδόν οποιαδήποτε μέθοδο, η ταχύτητα της ανάπτυξης της Μπαχάι Πίστης είναι υψηλή σε σύγκριση με άλλες παγκόσμιες θρησκείες. Σύμφωνα με τη δεύτερη έκδοση της Παγκόσμιας Χριστιανικής Εγκυκλοπαίδειας που εκδόθηκε το 2001 και που θεωρείται μάλλον η πιο αυθεντική πηγή θρησκευτικών δημογραφιών, η Μπαχάι Πίστη αυξήθηκε κατά ετήσιο μέσο όρο 2,28 τοις εκατό τη δεκαετία του ‘90.