ΜΠΑΧΑΟΛΛΑ

Οι γραφές του Μπαχάολλα

Ο

πως ειναι η Βιβλος για τους Εβραίους, το Ευαγγέλιο για τους Χριστιανούς ή το Κοράνι για τους Μουσουλμάνους, το σύνολο των γραφών του Μπαχάολλα θεωρείται από τους Μπαχάι ως ο Λόγος του Θεού – και σχηματίζουν τη βάση της Μπαχάι Πίστης.

Η ποσότητα των γραφών που παράχθηκε από τον Μπαχάολλα, ξεπερνά κατά πολύ την αποκάλυψη των προηγούμενων Αγγελιοφόρων του Θεού. Ο Ίδιος ο Μπαχάολλα εκτίμησε ότι το σύνολο των έργων Του θα ξεπερνούσε τους εκατό τόμους αν βιβλιοδετούταν.

Οι γραφές χαρακτηρίζονται από ένα πλατύ εύρος ύφους. Ο Μπαχάολλα έγραψε και στα Αραβικά και στα Περσικά, δείχνοντας εξαίρετη δεξιοτεχνία και στις δύο γλώσσες. Μερικά έργα μιλούν με τη φωνή του Θεού, με μια έξοχη και ωραία πρόζα. Άλλα, είναι άμεσες εντολές πάνω στην ηθική και στα ήθη. Άλλα, είναι μυστικιστικές και ποιητικές εργασίες. Πολλά είναι γράμματα απευθυνόμενα σε άτομα, γνωστά σαν πινακίδες. Πολλές απ’ αυτές δεν έχουν μεταφραστεί ακόμη. Τα κεντρικά Του έργα όμως, έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες από τις μεγάλες γλώσσες του κόσμου - και επιλογές από τις γραφές Του έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 800 γλώσσες.

Η καρδιά των ηθικών διδασκαλιών του Μπαχάολλα βρίσκεται σε ένα μικρό βιβλίο με τίτλο Τα Απόκρυφα Λόγια, μια συλλογή από ηθικά αποφθέγματα που γράφτηκαν στις αρχές της αποστολής Του. Περιγράφει αυτό το έργο ως ένα απόσταγμα των πνευματικών διδαγμάτων που εμπεριέχονται στις διαδοχικές αποκαλύψεις του Θεού.

Η κύρια έκθεση του δογματικού Του μηνύματος είναι ένα βιβλίο με τίτλο Κετάμπε- Ιγάν (Το Βιβλίο της Βεβαιότητας). Εκθέτοντας ολόκληρο το πανόραμα του Θείου σκοπού, το Ιγάν χειρίζεται τα μεγάλα ερωτήματα που κείτονταν πάντα στην καρδιά της θρησκευτικής ζωής: ο Θεός, η φύση του ανθρώπου, ο σκοπός της ζωής και η λειτουργία της Αποκάλυψης.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές μυστικιστικές γραφές του Μπαχάολλα είναι οι Επτά Κοιλάδες. Σε ποιητική γλώσσα, αυτό το μυστικιστικό έργο αποτυπώνει τις βαθμίδες του ταξιδιού της ψυχής προς την ένωσή της με το Δημιουργό της.

Το πιο σημαντικό από τα έργα του Μπαχάολλα είναι το Κετάμπε – Άκντας (το «Πιο Ιερό Βιβλίο»). Αποκαλυμμένο κατά την διάρκεια των πιο σκοτεινών ημερών της φυλάκισής Του στην Άκκα, το Άκντας, το «Μητρικό Βιβλίο» της Μπαχάι Θείας αποστολής, είναι η κύρια θεματοφυλακή των νόμων και των θεσμών που σχεδίασε ο Μπαχάολλα για την Παγκόσμια Τάξη που ξεκίνησε.

Η διαδικασία της μετάφρασης των ιερών γραφών είναι συνεχής. Το πρότυπο για το έργο των μεταφράσεων στα Αγγλικά τέθηκε από τον Σόγι Εφέντη, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Μπαχάι Πίστης από το 1921 μέχρι το 1957 [βλ. Ιστορία]. Εκπαιδεύτηκε στην Οξφόρδη, και οι μεταφράσεις του αντικατοπτρίζουν όχι μόνο μια εξέχουσα ικανότητα χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας αλλά επίσης και μια έγκυρη ερμηνεία των γραφών.

Αναλαμβάνοντας την πρόκληση να βρει ένα Αγγλικό πρότυπο που θα απέδιδε πιστά τον εξυψωμένο και συγκινητικό χαρακτήρα των Περσικών και Αραβικών που χρησιμοποιούσε ο Μπαχάολλα, ο Σόγι Εφέντη διάλεξε το Αγγλικό στυλ που ανταποκρίνεται στην έκδοση King James της Αγίας Γραφής. Σύμφωνα με αυτό το στυλ, διάλεξε το αρσενικό άρθρο για την αναφορά στον Θεό – αν και στις διδασκαλίες του Μπαχάολλα είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορούμε να προσκολλήσουμε γένος στον Δημιουργό. Ο Σόγι Εφέντη έκανε μεγάλη χρήση των διακριτικών σημείων σαν καθοδήγηση στην προφορά των Αραβικών και των Περσικών ονομάτων, μια πρακτική που χρησιμοποιείται σήμερα στην Μπαχάι κοινότητα.

Το αποτέλεσμα είναι ένα στυλ που δρα σαν γέφυρα μεταξύ των μοντέρνων Αγγλικών και το στυλ που έγραψε ο Μπαχάολλα στα Περσικά και στα Αραβικά. Άρα, οι μεταφράσεις του Σόγι Εφέντη στα Αγγλικά, και όχι τα πρωτότυπα Αραβικά και Περσικά, χρησιμοποιούνται ως βάση για μεταφράσεις σε άλλες Δυτικές γλώσσες.