ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Γυναίκες: αναμφίβολη ισότητα

Γ

ια πρωτη φορά στην ιστορία, ο Ιδρυτής μίας σημαντικής παγκόσμιας θρησκείας, δηλώνει ρητά ότι γυναίκες και άντρες είναι ίσοι.
Οι Μπαχάι γραφές δηλώνουν επίσης:

Μέλη του Εθνικού Πνευματικού Συμβουλίου των Μπαχάι της Βερμούδας, κατά το έτος 2000. High Resolution Image >

Ανταποκρινόμενες σε αυτές τις αρχές, οι Μπαχάι κοινότητες σε όλο τον κόσμο δίνουν αγώνες σε πολλά μέτωπα για την εξύψωση και ενδυνάμωση των γυναικών, επιζητούν την βελτίωση της εκπαίδευσης των γυναικών, ιδρύουν επιτροπές για την προώθηση της ισότητας, ή απλά παρακινούν την διεξαγωγή ανοικτών συζητήσεων σχετικά με τον ρόλο των γυναικών στην ζωή της κοινότητας. Αν και ο βαθμός προόδου σε κάθε χώρα και περιοχή επηρεάζεται από ιστορικούς παράγοντες και τοπικές παραδόσεις, μία σημαντική στατιστική, η οποία χαρακτηρίζει τον βαθμό προόδου, είναι το υψηλό ποσοστό των γυναικών που έχουν εκλεγεί σε εθνικού επιπέδου διοικητικά σώματα σε αντιστοιχία με παρόμοιους θεσμούς των χώρων τους.

Αν και οι άντρες και οι γυναίκες μπορούν να υπηρετήσουν σε οποιοδήποτε αιρετό και διορισμένο θεσμό της Μπαχάι Πίστης, η ιδιότητα του μέλους του Παγκόσμιου Οίκου Δικαιοσύνης, το διεθνές διοικητικό σώμα της Μπαχάι Πίστης, είναι περιορισμένο σε άντρες. Ο Ίδιος ο Μπαχάολλα περίγραψε αυτή την διάταξη και κατά συνέπεια είναι αμετάβλητη. Επιπλέον, δε διασαφήνισε αυτό το χαρακτηριστικό του Μπαχάι νόμου. Συνεπώς, αν και οι Μπαχάι εξατομικευμένα είναι σε θέση να συλλογιστούν τους λόγους, δεν υφίσταται καμία επίσημη εξήγηση. Παραμένει απλά ένα ζήτημα πίστης.