ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Ανάμεσα στις αρχές που τονίζονται από τον Μπαχάολλα, είναι:
Οι Μπαχάι παλεύουν για ένα υψηλό επίπεδο ηθικότητας.
Ο Μπαχάολλα επισήμανε την σημασία:
Οι Μπαχάι ακολουθούν τον ηθικό κώδικα των Δέκα εντολών – και περισσότερων.
Ο Μπαχάολλα απαγορεύει: