ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι Μπαχάι διδασκαλίες ενώ είναι κοινωνικά προοδευτικές, ως προς την προσωπική ηθική είναι αδιάλλακτες

Ο

ι διδασκαλιες του Μπαχαολλα, ως προς την προσωπική ηθική, έχουν ως αφετηρία την αντίληψη ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Αν και οι θρησκευτικές διδασκαλίες σε σχέση με την κοινωνία σαν σύνολο πρέπει να προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε εποχής, υπάρχουν συγκεκριμένες θεμελιώδεις, ηθικές και δεοντολογικές διδασκαλίες οι οποίες είναι κοινές σε κάθε πίστη. Οι Μπαχάι κατανοούν ότι αυτές οι διδασκαλίες είναι βασικές για την ευτυχία και την ευημερία του ανθρώπινου είδους και δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν.

Ο ηθικός κώδικας των Δέκα Εντολών, που καταδικάζει τον φόνο, την μοιχεία, την κλοπή, το ψέμα, την απληστία και την ασέβεια προς τους γονείς, απαντάται σε όλες τις θρησκείες. Ομοίως, εκείνες οι Εντολές που καθορίζουν την σχέση του ατόμου με τον Θεό, έχουν σταθερά αναδυθεί με την διαδοχή των θεϊκών αποκαλύψεων. Ο Μπαχάολλα επιβεβαίωσε αυτούς τους νόμους και τους ανέλυσε. Όχι μόνο καταδίκασε τον φόνο και το ψέμα, αλλά κατέκρινε ιδιαίτερα την συκοφαντία. Ο τζόγος, η βιαιοπραγία και η παρανομία απαγορεύονται. Το ίδιο ισχύει και για την χρήση αλκοολούχων ποτών και ναρκωτικών ουσιών - εκτός και αν υπάρχει ιατρική συνταγή.

Η ειλικρίνεια και η αξιοπιστία εγκωμιάζονται στις γραφές του Μπαχάολλα. «Η αξιοπιστία είναι η πιο μεγαλοπρεπής πόρτα που οδηγεί στην ηρεμία και την ασφάλεια των ανθρώπων», έγραψε ο Μπαχάολλα. «Αληθινά, η σταθερότητα κάθε είδους σχέσης βασιζόταν και βασίζεται πάνω σε αυτή».

Αν και το γεγονός ότι η παγκόσμια ηθική, που αλλάζει από καιρό σε καιρό, έχει οδηγήσει κάποιους νεωτεριστές να απορρίψουν ή να διαφοροποιήσουν τον ιστορικό ηθικό κώδικα του Θεού, οι Μπαχάι πιστεύουν ότι μία αμερόληπτη επισκόπηση των σύγχρονων συνθηκών θα οδηγήσει αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι η κοινωνία δεν μπορεί παρά μόνο να υποφέρει αν δεν αναζωογονηθεί η ηθική των ανθρώπων. Η παγκόσμια διαφθορά στον εργασιακό τομέα και στην κυβέρνηση, η επιδημία των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και η διάλυση της οικογενειακής ζωής αποτελούν χειροπιαστά παραδείγματα της ανάγκης για ένα υψηλό επίπεδο ατομικής συμπεριφοράς. 

Η Μπαχάι Πίστη διατηρεί τα υψηλότερα πρότυπα στην ηθική και στο ήθος και πολλές Μπαχάι κοινότητες προσφέρουν τάξεις παιδιών που δίνουν έμφαση στις ηθικές αρετές όπως σε αυτήν την τάξη στην Κολομβία. High Resolution Image >