Πνευματικα Πιστευω

Πνευματικές Διδασκαλίες του Μπαχάολλα

Ο ερχομός κάθε νέου Αγγελιοφόρου από τον Θεό έχει σημαδέψει ένα κρίσιμο σημείο στην ιστορία. Ο καθένας έχει απελευθερώσει μία νέα πνευματική ώθηση, δίνοντας ερεθίσματα για προσωπική ανανέωση και κοινωνική πρόοδο. Η Αποκάλυψη του Μπαχάολλα και η πνευματική ώθηση που την συνοδεύει, είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι συμπίπτει με την ωρίμανση της ανθρωπότητας.

Υ

ΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ, ο Δημιουργός του σύμπαντος. Καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας, ο Θεός έχει αποκαλύψει τον εαυτό Του στην ανθρωπότητα διαμέσου μιας σειράς θεϊκών Αγγελιοφόρων – ο καθένας εκ των οποίων ίδρυσε μία μεγάλη θρησκεία. Στους Αγγελιοφόρους αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο Αβραάμ, ο Κρίσνα, ο Ζωροάστρης, ο Μωυσής, ο Βούδας, ο Ιησούς και ο Μωάμεθ. Αυτή η διαδοχή των θεϊκών Διδασκάλων εκφράζει ένα ενιαίο ιστορικό «σχέδιο του Θεού», που αφορά την εκπαίδευση της ανθρωπότητας για το Δημιουργό της και την καλλιέργεια των πνευματικών, διανοητικών και ηθικών ικανοτήτων της ανθρώπινης φυλής. Ο στόχος είναι η προετοιμασία της πορείας για έναν ενιαίο, παγκόσμιο και συνεχώς εξελισσόμενο πολιτισμό. Το Θέλημα του Θεού για την ανθρωπότητα στην σύγχρονη εποχή αποκαλύφθηκε μόλις πριν 100 χρόνια από τον Μπαχάολλα, που είναι ο πιο πρόσφατος αυτών των θεϊκών Αγγελιοφόρων.

Αυτή είναι η ουσία των διδασκαλιών του Μπαχάολλα για τον Θεό, τη θρησκεία και την ανθρωπότητα. Οι Μπαχάι συχνά εκφράζουν αυτά τα πιστεύω μιλώντας απλά για την μοναδικότητα του Θεού, τη μοναδικότητα της θρησκείας, και τη μοναδικότητα της ανθρωπότητας. Η ενότητα είναι σε κάθε περίπτωση το κυρίαρχο θέμα των Μπαχάι πιστεύω• σε θεολογικούς όρους η ενότητα εμφανίζεται στην αντίληψη ότι ο Δημιουργός έχει ένα ενιαίο σχέδιο για όλη την ανθρωπότητα.

Για τους Μπαχάι, το Μαυσωλείο του Μπαμπ είναι το δεύτερο πιο ιερό σημείο στον κόσμο, ένας τόπος για ένθερμη προσευχή και διαλογισμό. Τα προσφάτως ολοκληρωμένα επίπεδα του κήπου στην πλαγιά του Όρους Κάρμελ προσφέρουν ένα ξεχωριστό θέαμα ομορφιάς και αρμονίας – πνευματικές ιδιότητες που οι Μπαχάι σε όλο τον κόσμο εκτιμούν ιδιαίτερα. High Resolution Image >

Συνδυασμένη με αυτές τις έννοιες είναι η αντίληψη ότι η ανθρώπινη φύση είναι κατά βάση πνευματική. Παρόλο που οι άνθρωποι υπάρχουν στη γη με σωματική υπόσταση, η ουσιώδης ταυτότητα κάθε ατόμου καθορίζεται από μία αόρατη, ορθολογική και αιώνια ψυχή..

Η ψυχή ζωογονεί το σώμα και διακρίνει τα ανθρώπινα όντα από τα ζώα. Καλλιεργείται και εξελίσσεται μόνο μέσω της προσωπικής σχέσης με το Θεό, διαμέσου των Απεσταλμένων Του. Η σχέση καλλιεργείται με την προσευχή, την γνώση των γραφών που αποκαλύφθηκαν από αυτούς τους Διδασκάλους, την αγάπη προς το Θεό, την αυτοπειθαρχία σε θέματα ηθικής και την υπηρεσία προς την ανθρωπότητα. Αυτή η διαδικασία είναι που προσδίδει νόημα στη ζωή.

Η καλλιέργεια της πνευματικής πλευράς της ζωής έχει πολλά οφέλη. Πρώτα, το άτομο αναπτύσσει όλο και περισσότερο εκείνες τις έμφυτες ιδιότητες που αποτελούν το θεμέλιο για την ανθρώπινη ευτυχία και την κοινωνική πρόοδο. Τέτοιες ιδιότητες είναι η πίστη, το θάρρος, η αγάπη, η συμπόνια, η αξιοπιστία και η ταπεινοφροσύνη. Καθώς αυτές οι ιδιότητες καλλιεργούνται όλο και πιο πολύ, η κοινωνία στο σύνολό της προοδεύει.

Σύμφωνα με τους Μπαχάι, ο σκοπός της γήινης ζωής είναι η απόκτηση αρετών όπως η αγάπη, η πίστη και η αυτοθυσία. Προσφέροντας έργα υπηρεσίας, όπως αυτό το πρόγραμμα φροντίδας δημόσιων κήπων στο Βουκουρέστι ( Ρουμανία), είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέσα για την εκπαίδευση της ψυχής. High Resolution Image >

Επίσης, η πνευματική ανάπτυξη εναρμονίζει το άτομο με το Θέλημα του Θεού και το προετοιμάζει για τη μεταθανάτια ζωή. Η ψυχή συνεχίζει να ζει μετά το θάνατο του σώματος , ξεκινώντας ένα πνευματικό ταξίδι προς το Θεό διαμέσου πολλών «κόσμων» και επιπέδων ύπαρξης. Η πρόοδος σε αυτό το ταξίδι, με παραδοσιακούς όρους, περιγράφεται ως ο «παράδεισος». Αν η ψυχή αποτυγχάνει να εξελιχθεί, παραμένει μακριά από το Θεό. Αυτό, σύμφωνα με παραδοσιακούς χριστιανικούς και ισλαμικούς όρους, είναι η «κόλαση».

Ο ερχομός κάθε νέου Αγγελιοφόρου από τον Θεό σημαδεύει ένα κρίσιμο σημείο στην ιστορία. Ο καθένας απελευθερώνει μία νέα πνευματική ώθηση, διεγείροντας την προσωπική ανανέωση και την κοινωνική πρόοδο. Η Αποκάλυψη του Μπαχάολλα και η πνευματική ώθηση που την συνοδεύει είναι ιδιαίτερα σημαντική διότι συμπίπτει με την ωρίμανση της ανθρωπότητας.

Ο Μπαχάολλα διδάσκει ότι η ανθρωπότητα σήμερα, ως σύνολο, έχει εισέλθει σε ένα νέο στάδιο της συλλογικής της ύπαρξης, όπως ένας έφηβος που ενηλικιώνεται. Νέοι ορίζοντες επιτευγμάτων είναι ορατοί και παγκόσμια εγχειρήματα που κάποτε θεωρούνταν ακατόρθωτα μπορούν τώρα να επιτευχθούν. Σε αυτά τα εγχειρήματα περιλαμβάνεται η εγκαθίδρυση της παγκόσμιας ειρήνης, η επίτευξη της παγκόσμιας κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς και η προαγωγή μίας αρμονικής ισορροπίας μεταξύ της τεχνολογίας, της ανάπτυξης, των ανθρώπινων αξιών και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Η Ακατάληπτη Ουσία

Προκειμένου κάποιος να αναλύσει το πως οι Μπαχάι βλέπουν τη σχέση μεταξύ Θεού, θρησκείας και ανθρωπότητας, το καλύτερο είναι να ξεκινήσει με τη σύλληψη των Μπαχάι για το Θεό. Η σύλληψη αυτή θεμελιώνεται με τη συναίσθηση ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος.

Ο Μπαχάολλα δίδαξε ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος και ο απόλυτος κυρίαρχός του. Η φύση Του είναι απεριόριστη, άπειρη και παντοδύναμη. Συνεπώς, είναι αδύνατο για τους θνητούς, άνδρες και γυναίκες, με την περιορισμένη τους διανόηση και τις πεπερασμένες τους ικανότητες να αντιληφθούν άμεσα ή να κατανοήσουν την πραγματικότητα του Θεού, τα κίνητρά Του ή τον τρόπο που Αυτός ενεργεί.

Ενώ είναι ακατάληπτος στην ουσία Του, ο Θεός έχει επιλέξει να κάνει τον Εαυτό Του γνωστό στην ανθρωπότητα μέσω μιας σειράς θεϊκών Αγγελιοφόρων.

Αυτοί οι Αγγελιοφόροι ήταν ο μόνος τρόπος για να γνωρίσει κανείς το Θεό και το σύνολό τους περιλαμβάνει τους Ιδρυτές των κύριων θρησκειών του κόσμου: Μωυσής, Κρίσνα, Ζωροάστρης, Βούδας, Χριστός και Μωάμεθ – για να ονομάσουμε αυτούς που είναι ευρέως γνωστοί. Οι Μπαχάι περιλαμβάνουν και άλλους προφήτες σε αυτήν την ομάδα, όπως τον Νώε και τον Αβραάμ.

Οι Αγγελιοφόροι ονομάζονται από τον Μπαχάολλα «Φανερώσεις του Θεού». Οι Φανερώσεις είναι οι τέλειοι καθρέπτες των χαρακτηριστικών και της τελειότητας του Θεού και αποτελούν έτσι μία αγνή δίαυλο επικοινωνίας για τη μεταφορά της βούλησης του Θεού στην ανθρωπότητα.

Αυτή η αντίληψη – ότι ο Θεός έχει στείλει μία ακολουθία Αγγελιοφόρων για να εκπαιδεύσει την ανθρωπότητα – ονομάζεται «προοδευτική αποκάλυψη». Μία αναλογία αυτής της διαδικασίας είναι η σχολική εκπαίδευση. Έτσι όπως τα παιδιά ξεκινούν με απλές έννοιες στις πρώτες τάξεις και βαθμιαία τους παρέχεται σύνθετη γνώση καθώς προχωρούν στην δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση, έτσι και η ανθρωπότητα «εκπαιδεύεται» από μία σειρά Φανερώσεων. Σε κάθε εποχή, οι διδασκαλίες των Αγγελιοφόρων του Θεού δεν αντανακλούν το σύνολο της γνώσης Τους αλλά προσαρμόζονται στο επίπεδο της συλλογικής μας ωριμότητας.

Η διπλή φύση

Οι Φανερώσεις του Θεού έχουν διπλή φύση. Από τη μία, είναι θεϊκά όντα που καθρεπτίζουν τέλεια το Θέλημα του Θεού. Από την άλλη, είναι άνθρωποι και υποκείμενοι στη γέννηση, την αρρώστια, τον πόνο και τον θάνατο. Ο κάθε Ένας έχει διακριτή σωματική ταυτότητα και απευθύνεται στην ανθρωπότητα σε ειδικές φάσεις της ιστορίας. Αυτές οι διαφορές δίνουν αφορμή για πολιτισμικές διακρίσεις μεταξύ των θρησκειών που μερικές φορές καλύπτουν την εγγενή τους ενότητα.

«Σε κάθε Προφήτη που ο Παντοδύναμος και Απαράμιλλος Δημιουργός έχει προορίσει να στείλει στους λαούς της γης, έχει εμπιστευτεί ένα Μήνυμα και το έχει αναθέσει να ενεργεί με έναν τρόπο που θα ταίριαζε στις απαιτήσεις της εποχής στην οποία θα εμφανιζόταν», είπε ο Μπαχάολλα.

Κατά βάση όμως, το πνευματικό μήνυμα των Αγγελιοφόρων του Θεού είναι το ίδιο. Ο κάθε Ένας έχει τονίσει τη σημασία της αγάπης για το Θεό, την υπακοή στη θέλησή Του και την αγάπη για την ανθρωπότητα. Παρόλο που τα λόγια ποικίλλουν, ο κάθε Ένας έχει διδάξει «τον Χρυσό Κανόνα» - ότι ο άνθρωπος πρέπει να συμπεριφέρεται στους άλλους έτσι όπως θα ήθελε να του συμπεριφέρονται.

«Γνώριζε με βεβαιότητα ότι η ουσία όλων των Προφητών είναι μία και μοναδική», έγραψε ο Μπαχάολλα. «Η ενότητά τους είναι απόλυτη. Ο Θεός, ο Δημιουργός λέγει: δεν υπάρχει καμία απολύτως διάκριση μεταξύ των Φορέων του Μηνύματος μου…».

Οι Φανερώσεις του Θεού μεταδίδουν το Θέλημα του Θεού στην ανθρωπότητα μέσω της διαδικασίας της θείας αποκάλυψης. Αυτή η διαδικασία της αποκάλυψης έχει καταγραφεί στα κύρια ιερά βιβλία του κόσμου – βιβλία που εκτείνονται από την Τορά στο Κοράνι και που συμπεριλαμβάνουν Ινδουιστικές, Βουδιστικές, Χριστιανικές και Ζωροαστρικές γραφές. Αυτές οι γραφές αποτελούν την ανθρώπινη καταγραφή του Λόγου του Θεού όπως αποκαλύφθηκε.

Ο Μπαχάολλα λέει ότι ο Λόγος του Θεού είναι το «Αντικλείδι» για όλο τον κόσμο. Μόνο αυτό μπορεί να απελευθερώσει το πνευματικό δυναμικό που βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε κάθε άτομο• μόνο αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε πλήρως τις δυνατότητές μας. Χωρίς το Λόγο του Θεού οι άνθρωποι θα παρέμεναν αιχμάλωτοι του ενστίκτου και των πολιτιστικών συνθηκών βασιζόμενοι μόνο σε χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την υλική επιβίωση. Η απληστία, η ιδιοτέλεια, η ατιμία, η διαφθορά κ.ο.κ. αναπόφευκτα ευδοκιμούν με την απουσία της θεϊκής καθοδήγησης.

Για τους Μπαχάι, τα βιβλία, οι πινακίδες και οι επιστολές που γράφηκαν από τον Μπαχάολλα αποτελούν την ανανέωση του Λόγου του Θεού. Παρόλο που είναι σύμφωνες με τις προηγούμενες θρησκευτικές αποκαλύψεις και εκφράζουν την “αμετάβλητη Πίστη του Θεού, αιώνια στο παρελθόν, αιώνια στο μέλλον», οι γραφές του Μπαχάολλα περιλαμβάνουν και νέες αλήθειες που αντανακλούν το Θέλημα του Θεού για τη σημερινή ανθρωπότητα.