Πνευματικα Πιστευω

“Η αμετάβλητη Πίστη του Θεού”

Ο

ταν οι Μπαχαι αναφέρουν πως οι θρησκείες είναι μία, δεν εννοούν ότι τα ποικίλα θρησκευτικά δόγματα και οργανώσεις είναι το ίδιο. Πιστεύουν απλά ότι υπάρχει μόνο μία θρησκεία και ότι όλοι οι Αγγελιοφόροι του Θεού έχουν προοδευτικά αποκαλύψει τη φύση της. Στο σύνολό τους, οι κύριες θρησκείες του κόσμου είναι εκφράσεις ενός ενιαίου εξελισσόμενου θεϊκού σχεδίου, «η αμετάβλητη Πίστη του Θεού, αιώνια στο παρελθόν, αιώνια στο μέλλον.»

Αυτή η αντίληψη προχωράει πολύ πιο πέρα από την ιδέα της «ανοχής» άλλων θρησκειών ή από κάποια συγχώνευση θρησκευτικών εννοιών. Διότι, παρόλο που οι Μπαχάι σέβονται και τιμούν όλους τους Ιδρυτές των κύριων παγκόσμιων θρησκειών και αναγνωρίζουν τη συμβολή Τους για την πρόοδο της ανθρωπότητας, κατανοούν επίσης ότι όλες οι προηγούμενες θρησκείες ολοκληρώνονται με τον ερχομό του Μπαχάολλα.

Όπως δηλώνουν οι Μπαχάι Γραφές, η Μπαχάι Πίστη «υπερασπίζει αδιάλλακτα τις αιώνιες αλήθειες» των προηγούμενων θρησκειών, αναγνωρίζει «ακλόνητα και απόλυτα τη Θεία προέλευση των Συγγραφέων τους...». Ταυτόχρονα, όμως, η Μπαχάι Πίστη οφείλει να «χαιρετίζεται ως η υπόσχεση και η κορυφαία δόξα των περασμένων εποχών και αιώνων, ως η ολοκλήρωση όλων των Αποκαλύψεων» του παρελθόντος.

Οι Μπαχάι ιουδαϊκής καταβολής, επομένως, τιμούν τον Μωυσή για την αποκάλυψη των Δέκα Εντολών και για τη συνεισφορά του Ιουδαϊσμού στον τρόπο που η ανθρωπότητα αντιλαμβάνεται τη σημασία της υπακοής στο ηθικό δίκαιο. Επίσης, αναγνωρίζουν τον Μπαχάολλα ως τη φανέρωση του υποσχόμενου «Κυρίου των Δυνάμεων» που κατήλθε «με μυριάδες αγίους» όπως προφητεύτηκε από τον Ησαΐα, προορισμένος να καθοδηγήσει τα έθνη ώστε να «σφυρηλατήσουν τις μαχαίρες τους σε υνιά».

Οι Μπαχάι βουδιστικής καταβολής τιμούν τον Βούδα και εκτιμούν τις διδασκαλίες Του για την αποδέσμευση, το διαλογισμό και την ειρήνη, που χάρη σε αυτές έχει εμπλουτιστεί σε μεγάλο βαθμό ο παγκόσμιος πολιτισμός. Πέρα απ’ αυτό, κατανοούν ότι ο Μπαχάολλα εκπληρώνει την υπόσχεση του ερχομού «ενός Βούδα ονόματι Μετρέγιε, ο Βούδας της παγκόσμιας αλληλεγγύης» που σύμφωνα με τη βουδιστική παράδοση θα φέρει ειρήνη και φώτιση σε όλη την ανθρωπότητα.

Για τους Μπαχάι ινδουιστικής καταβολής η συνεισφορά του Ινδουισμού στην κατανόηση της ανθρωπότητας για το Θεό ως την Απόλυτη Πραγματικότητα που διεισδύει στα πάντα, και για την πνευματική φύση της ανθρώπινης ύπαρξης αναγνωρίζεται ακράδαντα. Βλέπουν στον Μπαχάολλα την τελευταία ενσάρκωση του Κρίσνα, το «Δέκατο Αβατάρ» και το «Μέγιστο Πνεύμα», ο Οποίος, «όταν η καλοσύνη αποδυναμώνεται» επιστρέφει «σε κάθε εποχή» για να «εγκαταστήσει την δικαιοσύνη», όπως υποσχέθηκε στην Μπαγκαβάντ Γκίτα.

Για τους Μπαχάι χριστιανικής καταβολής, οι διδασκαλίες του Χριστού για την αγάπη, την φιλανθρωπία και τη συγχώρηση αντικρίζονται ως ανεκτίμητα δώρα του Θεού στην ανθρωπότητα, όπως είναι και το παράδειγμα της ζωής του Χριστού και η θυσία Του. Κατανοούν επιπλέον, ότι ο Μπαχάολλα εκπληρώνει την υπόσχεση του Χριστού πως θα επέστρεφε, «μέσα στη Δόξα του Πατέρα Του», φέρνοντας όλους τους ανθρώπους μαζί ώστε «θα γίνει ένα ποίμνιο, ένας ποιμένας.»

Για τους Μπαχάι ισλαμικής καταβολής, οι διδασκαλίες του Μωάμεθ για τη μάθηση, την υποταγή στη Θεία θέληση και την ενότητα του Θεού θεωρούνται ότι διαμόρφωσαν καθοριστικά την ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Στο πρόσωπο του Μπαχάολλα αντικρίζουν την εκπλήρωση της υπόσχεσης του Κορανίου για τον ερχομό της «Ημέρας του Θεού» και την «Μεγάλη Αναγγελία» όταν ο «Θεός» θα κατέβαινε «επισκιασμένος με σύννεφα».

Οι Μπαχάι κατανοούν εξίσου ότι η πνευματική καθοδήγηση άλλων θρησκειών, συμπεριλαμβανομένων του Τζαϊνισμού, του Σιχ, του Ζωροαστρισμού, των ιθαγενών θρησκειών της Αφρικής, της Αμερικής και της Ασίας, έχει ομοίως υπηρετήσει για να εκπαιδεύσει την ανθρωπότητα για τον Δημιουργό της και να διδάξει τους ανθρώπους πως να άγουν καλύτερα τις ζωές τους.