ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Ένα Σύστημα Παγκόσμιας Διακυβέρνησης

Ακολουθώντας ένα πλαίσιο καθιερωμένο από τον Μπαχάολλα, οι Μπαχάι κοινότητες διεξάγουν το έργο τους μέσω ενός ξεχωριστού διαχειριστικού συστήματος που προάγει νέα πρότυπα συλλογικής δράσης.

Ε

να ερωτημα κλειδι που βρίσκεται πίσω από τα πλέον δυναμικά κινήματα, τις διαμάχες και τους θεσμούς των τελευταίων 100 χρόνων είναι το εξής: πώς μπορεί η ανθρωπότητα να κυβερνήσει τον εαυτό της; – και με ποια μέσα μπορεί το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων να επιτύχει την ευτυχία και την ευημερία;

Ήδη από τις αρχές του εικοστού αιώνα, ο δεσποτισμός είχε απορριφτεί ευρέως και ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος είχε καταστρέψει τελείως τα πιο ισχυρά του παραδείγματα. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος διευθέτησε το θέμα του φασισμού και οδήγησε στον τερματισμό της αποικιοκρατίας. Πιο πρόσφατα, η πιο φιλόδοξη από τις ποικίλες οικονομικές και πολιτικές ιδεολογίες, ο κομμουνισμός, έχασε πλήρως το κύρος του.

Με το ξεκίνημα της νέας χιλιετίας, έχει εμφανιστεί μια γενική συναίνεση ότι κάποια μορφή κυβέρνησης από το λαό – αυτή που συνδυάζει τις ελεύθερες εκλογές, την προστασία της ατομικής έκφρασης και συνάμα ένα σταθερό αίσθημα υπευθυνότητας για το κοινό καλό - προσφέρει το καλύτερο σύστημα διακυβέρνησης..

Δεν υπάρχει κλήρος στην Μπαχάι Πίστη. Οι Μπαχάι εκλέγουν την ηγεσία τους με μυστική ψηφοφορία με ένα ξεχωριστό σύστημα χωρίς εκλογικές εκστρατείες ή αναδείξεις υποψηφίων. Εδώ φαίνονται αντιπρόσωποι από όλο τον κόσμο το 1998 για την εκλογή του Παγκοσμίου Οίκου Δικαιοσύνης, του ύπατου διοικητικού συμβουλίου των Μπαχάι. High Resolution Image >

Ως ιδανικό, αυτό το σύστημα καλείται συχνά «δημοκρατία». Κι όμως, παρ’ όλο που είναι σαφώς ανώτερο από άλλα συστήματα που έχουν ως τώρα δοκιμαστεί, η δημοκρατία όπως εφαρμόζεται σήμερα, υφίσταται τις δικές της αναταραχές.

Στη Δύση, παρά τις επιτυχίες του, το πολυκομματικό σύστημα αποκαλύπτει όλο και περισσότερο τους περιορισμούς του. Σε πολλές χώρες, η διαφθορά, η συκοφαντία, οι αρνητικές εκστρατείες, η ψηφοθηρία και η περιορισμένη επιλογή υποψηφίων, έχουν οδηγήσει σε μια απάθεια εκ μέρους των ψηφοφόρων σε μια κλίμακα που απειλεί την ακεραιότητα του όλου συστήματος.

Στην Ανατολή, τα καινούρια δημοκρατικά πειράματα απειλούνται από ένα πλήθος προβλημάτων και δυνάμεων, συμπεριλαμβάνοντας μια έλλειψη εμπειρίας στην αυτοκυβέρνηση, πανάρχαιες εθνικές εντάσεις, ποικίλες πολιτισμικές προσδοκίες και συνεχή διαφωνία σχετικά με τη φύση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Ανά τον κόσμο, ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων έχουν σήμερα χάσει την πίστη τους στους αρχηγούς τους, έχουν γίνει κυνικοί σχετικά με τα κυβερνητικά τους συστήματα και έχουν απορρίψει τις υποχρεώσεις του πολίτη. Η απογοήτευση που έχει προκύψει έχει περιορίσει σοβαρά την ικανότητα της ανθρωπότητας να επιτύχει συλλογική και κοινωνική πρόοδο, να φέρει ευημερία για όλους και να διασφαλίσει την ευτυχία ευρέως.

Μια εναλλακτική λύση σε αυτές τις τάσεις μπορεί να βρεθεί στην εμπειρία της ευρείας Μπαχάι κοινότητας. Ακολουθώντας αρχές και κανόνες που έχουν διατυπωθεί στις γραφές του Μπαχάολλα, οι Μπαχάι έχουν καθιερώσει ένα ξεχωριστό σύστημα παγκόσμιας διακυβέρνησης που και προστατεύει την ατομική ελευθερία αλλά και διαφυλάσσει τα αποκλειστικά δικαιώματα της κοινότητας σαν σύνολο, δημιουργώντας μια μοναδική ισορροπία ανάμεσα στην ατομική πρωτοβουλία και στο κοινό καλό.

Χρησιμοποιώντας ένα μοναδικό συνδυασμό ελεύθερα εκλεγμένων συμβουλίων και ενός συμπληρωματικού θεσμού διορισμένων συμβούλων, το σύστημα είναι από πολλές απόψεις πολύ πιο «δημοκρατικό» από τις μεθόδους με τις οποίες λειτουργούν τα περισσότερα κοινοβούλια ή άλλα αντιπροσωπευτικά συστήματα. Εντούτοις, εξαιτίας των ξεχωριστών της διαδικασιών και αρχών, αποφεύγει τις διαδικασίες της χειραγώγησης, φατριασμού και του κομματισμού που έχουν γίνει ανάρμοστα χαρακτηριστικά άλλων συστημάτων διακυβέρνησης παγκοσμίως.

Για παράδειγμα, η εκλογική διαδικασία σε όλα τα επίπεδα – το Μπαχάι σύστημα λειτουργεί σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο – αποκλείει οποιαδήποτε μορφή ψηφοθηρίας ή ανάδειξης υποψηφίων. Ωστόσο, προσφέρει σε κάθε εκλέκτορα την όσο το δυνατόν ευρύτερη επιλογή υποψηφίων.

Η διαδικασία λήψης αποφάσεων που χρησιμοποιείται από όλα τα σώματα της Μπαχάι κοινότητας είναι ομοίως ξεχωριστή. Γνωστή ως “συμβουλευτική συζήτηση,” η μέθοδο της δεν βασίζεται σε αντιπαλότητες, επιζητά να δημιουργήσει ενότητα στο σκοπό, αποδέχεται και ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση απόψεων και επιδιώκει την συναίνεση βασισμένη σε καθιερωμένες αρχές.

Διαχειριστικό σύστημα

Το διαχειριστικό σύστημα της Μπαχάι Πίστης συνίσταται από τυπικά εγκαθιδρυμένες δομές που αποδέχονται τα οφέλη της καθοδήγησης από συλλογικά σώματα και τις συμβουλές από σοφά και έμπειρα άτομα. Αυτό το σύστημα αποτελείται, από τη μία, από εκλεγμένα συμβούλια που λειτουργούν σε παγκόσμιο, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Τα μέλη τους εκλέγονται αποκλειστικά από τους πιστούς- αυτοί οι θεσμοί έχουν προικισθεί από τις Μπαχάι ιερές γραφές με νομοθετικές, δικαστικές και εκτελεστικές λειτουργίες. Από την άλλη, το σύστημα αποτελείται από εξέχοντα και αφοσιωμένα άτομα που έχουν διοριστεί για τους συγκεκριμένους σκοπούς της διάδοσης και προστασίας της Μπαχάι Πίστης. Αυτά τα υψηλόβαθμα άτομα, που έχουν διοριστεί και λειτουργούν υπό την καθοδήγηση της Κεφαλής της Πίστης, συμβουλεύουν, διεγείρουν και ενθαρρύνουν τους μεμονωμένους Μπαχάι και τους εκλεγμένους θεσμούς. Συνεπώς, παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στο να βοηθήσουν κοινοτικά σχέδια, να προάγουν τη μάθηση, να ενθαρρύνουν την ατομική πρωτοβουλία, να ενθαρρύνουν την ατομική ελευθερία και την πολυμορφία στην έκφραση, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουν την προστασία της Πίστης ενάντια στο σχίσμα.

Και τα δύο στοιχεία αυτού του συστήματος καθοδηγούνται από το κεντρικό κυβερνητικό σώμα της Μπαχάι Πίστης, τον Παγκόσμιο Οίκο Δικαιοσύνης. Τα εννέα μέλη του Παγκόσμιου Οίκου Δικαιοσύνης εκλέγονται κάθε πέντε χρόνια από τα μέλη των 180 και πλέον εθνικού επιπέδου διοικούντων συμβουλίων παγκοσμίως.

Στο σύνολο, αυτοί οι θεσμοί διαμορφώνουν αυτό που είναι γνωστό ως «διαχειριστική τάξη» της Μπαχάι Πίστης. Το σύστημα, όπως αναπτύχθηκε βαθμιαία στο διάστημα των τελευταίων εκατόν πενήντα χρόνων, αποτελεί μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη: ένα σύστημα αρχών παγκόσμιας διακυβέρνησης το οποίο, χωρίς να καταφεύγει σε μια τάξη κληρικών ή εκκλησιαστική τάξη, χρησιμεύει τόσο στο να αναπτύξει όσο και να χρησιμοποιήσει σωστά τις ικανότητες του ατόμου χωρίς να παραβιάσει τα δικαιώματα του συνόλου – και πάνω απ’ όλα διαθέτει την αποδεδειγμένη ικανότητα να διαμορφώσει μια ενιαία παγκόσμια κοινότητα, φέρνοντας ενοποιημένη καθοδήγηση σε ένα σώμα ανθρώπων που είναι ίσως το πιο ποικιλόμορφο πάνω στη γη.

Βεβαίως, ως σύστημα θρησκευτικής διαχείρισης, είναι απαράμιλλο. Καμιά άλλη παγκόσμια θρησκεία, προηγούμενη ή σημερινή, δεν διεξάγει τις υποθέσεις της μέσω ενός συστήματος το οποίο, μέσω καθολικών ελεύθερων εκλογών, αφουγκράζεται τόσο στενά τις ανησυχίες των απλών ανθρώπων ενώ την ίδια στιγμή, λόγω του ότι βασίζεται πάνω στις θείες γραφές, παρέχει ένα σαφές κύρος για μια σταθερή ενότητα.

Πέρα από τη λειτουργία της ως ένα σύστημα θρησκευτικής διαχείρισης, ωστόσο, η διαχειριστική τάξη της Μπαχάι Πίστης αποτελεί ένα μοναδικό πρότυπο για το είδος του συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης που τόσο πολύ χρειάζεται η νέα μας εποχή. Πράγματι, οι Μπαχάι αντιλαμβάνονται ότι η Μπαχάι διαχειριστική τάξη δεν είναι τίποτα λιγότερο από το «χάρτη ενός μελλοντικού παγκόσμιου πολιτισμού».

Το Τοπικό Συμβούλιο

Ίσως ο καλύτερος τρόπος να κατανοήσει κανείς το Μπαχάι διαχειριστικό σύστημα είναι να εξετάσει τη βασική του μονάδα, το Τοπικό Πνευματικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κάθε χρόνο σε κάθε κοινότητα όπου υπάρχουν εννέα ή περισσότεροι ενήλικες Μπαχάι. Το Τοπικό Πνευματικό Συμβούλιο εκτελεί πολλές από τις λειτουργίες που παραδοσιακά συσχετίζονταν με τον κλήρο και ακόμη περισσότερες. Πράγματι, οι διαδικασίες που αποτελούν τη βάση του Τοπικού Πνευματικού Συμβουλίου μπορεί να ειπωθεί ότι προσφέρουν ένα νέο πρότυπο για μια συμμετοχική, δημοκρατική λήψη αποφάσεων σε επίπεδο βάσης.

Προς το παρόν, τα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια επιβλέπουν τη μεγάλη σε εύρος ποικιλία των δραστηριοτήτων που αποτελούν την ουσία της Μπαχάι κοινοτικής ζωής. Αυτές συμπεριλαμβάνουν την εκπαίδευση των παιδιών, την τήρηση των άγιων ημερών, ευλαβικές συγκεντρώσεις, τάξεις μελέτης, συζητήσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, τελετές γάμου και κηδείας. Πολλά Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια ανά τον κόσμο ενεργούν ως χορηγοί μικρής κλίμακας εκπαιδευτικών, κοινωνικών και οικονομικών ή περιβαλλοντικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Τα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια επιτελούν επίσης εκτελεστικές και δικαστικές λειτουργίες, χειρίζονται οποιαδήποτε αλληλογραφία και χρήματα για την κοινότητα και επιβλέπουν την εφαρμογή του Μπαχάι νόμου σε ζητήματα όπως είναι το διαζύγιο ή διαφορές μεταξύ μελών της κοινότητας.

Όπως συμβαίνει με όλους τους άλλους εκλεγμένους Μπαχάι θεσμούς, τα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια λειτουργούν μόνο σαν ένα σώμα, λαμβάνοντας όλες τις αποφάσεις σαν μια ομάδα, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία της συμβουλευτικής συζήτησης για να καταλήξουν σε αυτές τις αποφάσεις. Τα μέλη του Συμβουλίου ως άτομα δεν έχουν καμιά ιδιαίτερη εξουσία, θέση ή ισχύ εκτός Συμβουλίου.

Τυπικά, τα γεωγραφικά όρια του Τοπικού Πνευματικού Συμβουλίου καθορίζονται από τα όρια του δήμου όπως έχουν τεθεί από το κράτος. Με άλλα λόγια, όλοι οι Μπαχάι που ζουν μέσα στα όρια ενός συγκεκριμένου χωριού, μιας πόλης ή μιας αστικής περιοχής θεωρούνται ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα του Τοπικού Πνευματικού Συμβουλίου εκείνης της περιοχής.

Η διαδικασία με την οποία εκλέγονται τα μέλη του Τοπικού Πνευματικού Συμβουλίου, ομοίως, αξίζει να περιγραφεί με κάποια λεπτομέρεια, καθώς πολλά από τα χαρακτηριστικά των τοπικών Μπαχάι εκλογών απαντώνται και σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Το Τοπικό Πνευματικό Συμβούλιο εκλέγεται κάθε χρόνο με μυστική ψηφοφορία. Τον Απρίλιο, όλοι οι Μπαχάι ενήλικες της κοινότητας συγκεντρώνονται για τις εκλογές. Εκείνοι που δεν μπορούν να παρευρεθούν αυτοπροσώπως προτρέπονται να στείλουν τα ψηφοδέλτιά τους. Μετά από μια περίοδο προσευχής και διαλογισμού, κάθε ενήλικας επιλέγει τα εννέα άτομα που πιστεύει ότι κατέχουν καλύτερα τα προσόντα για να διαχειριστούν τις υποθέσεις της κοινότητας.

Οι ιδιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν αυτά τα άτομα διατυπώνονται σαφώς στις Μπαχάι γραφές. Εκείνοι που συμμετέχουν στις εκλογές θα πρέπει να εξετάσουν «τα ονόματα εκείνων μόνο που μπορούν να συνδυάσουν τις απαραίτητες ιδιότητες αναμφισβήτητης πίστης, ανιδιοτελούς αφοσίωσης, καλά εκπαιδευμένου νου, αναγνωρισμένης ικανότητας και ώριμης εμπειρίας».

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις αυτής της διαδικασίας είναι η απουσία ενός έτοιμου ψηφοδελτίου – ή οποιουδήποτε συστήματος ανάδειξης υποψηφίων. Απεναντίας, κάθε Μπαχάι στην κοινότητα έχει το δικαίωμα εκλογής στο Τοπικό Πνευματικό Συμβούλιο.

Εκείνοι που εκλέγονται για το Συμβούλιο δεν χρειάζεται να συγκεντρώνουν μια πλειοψηφία των ψήφων. Μάλιστα, επιλέγονται τα εννέα άτομα που παίρνουν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Εφόσον κάθε Μπαχάι ενήλικας της κοινότητας είναι στην ουσία δυνάμει εκλεγόμενος, τα άτομα έχουν την ευκαιρία να ψηφίσουν σύμφωνα με τη συνείδησή τους με απόλυτη ελευθερία επιλογής. Σε κανένα άλλο σύστημα δεν απολαμβάνουν τα άτομα ένα τέτοιο εύρος ελευθερίας στην εκλογική διαδικασία.

Παρόλο που αυτό το σύστημα αντιστέκεται στους συμβατικούς κανόνες της πολιτικής, είναι πολύ αποτελεσματικό στην πράξη. Οι Μπαχάι γραφές προτρέπουν την εκλογή ατόμων με αναγνωρισμένη ικανότητα, ωριμότητα, εμπειρία και ταπεινότητα – αντί εκείνων που απλώς μπορεί να είναι τολμηροί ή αρκετά φιλόδοξοι και θέτουν υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα. Στην πραγματικότητα, όλη η έμφαση του Μπαχάι εκλογικού συστήματος είναι να φέρει μπροστά ηγέτες που διαθέτουν ιδιότητες όπως είναι η ανιδιοτέλεια, η διανοητική ικανότητα, η ηθική ακεραιότητα και η σοφία.

Τα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια επιβλέπουν επίσης τη Γιορτή Δεκαεννέα Ημερών, η οποία, όπως σημειώθηκε πρωτύτερα, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινοτικής δραστηριότητας και ένα μέσο για να ακούσει το Συμβούλιο κατευθείαν την κοινότητα [βλ. Γιορτή Δεκαεννέα Ημερών]. Και παρόλο που το Συμβούλιο είναι εντέλει η τελική πηγή λήψης αποφάσεων για την κοινότητα, ο θεσμός των Γιορτών αποτελεί ένα σημαντικό συστατικό στοιχείο της διακυβέρνησης σε επίπεδο βάσης.

Οι Σύμβουλοι και οι θεσμοί τους

Κρίσιμη για την κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί η Μπαχάι διαχειριστική τάξη είναι η κατανόηση του ρόλου των συμβουλευτικών θεσμών. Και πάλι, είναι ίσως πιο εύκολο να εξηγήσουμε πώς λειτουργεί αυτό το σώμα των έμπειρων συμβούλων εξετάζοντας το ρόλο τους στο τοπικό επίπεδο. Αλλά πρώτα, είναι απαραίτητο να περιγραφεί η όλη δομή και ο ρόλος των συμβουλευτικών θεσμών στην Μπαχάι Πίστη.

Εξέχοντες στην ομάδα των συμβούλων που υπηρετούν στους πολυεπίπεδους «συμβουλευτικούς θεσμούς» της Πίστης είναι τα «Χέρια της Υπόθεσης του Θεού», οι οποίοι κατέχουν την υψηλότερη θέση ως διορισμένα άτομα. Περίπου 50 άτομα έχουν λάβει αυτό τον τίτλο κι αφού δεν μπορούν να διοριστούν άλλοι πια, μεταβιβάσιμα στοιχεία των καθηκόντων τους έχουν αναληφθεί από τους Συμβούλους. Εδώ, από αριστερά προς δεξιά, είναι τα τρία Χέρια της Υπόθεσης που βρίσκονταν εν ζωή το 1992: Ο Αλή Μοχαμάντ Βαργά, η Αματολ-Μπαχά Ρουχιέ Χανούμ, και ο Αλή Ακμπάρ Φορουτάν. Η Ρουχιέ Χανούμ απεβίωσε στις 19 Ιανουαρίου του 2000, ο κος Φορουτάν απεβίωσε στις 26 Νοεμβρίου του 2003 και ο κος Βαργά στις 22 Σεπτεμβρίου 2007. High Resolution Image >

Εξέχοντες ανάμεσα σε αυτούς τους συμβούλους είναι τα Χέρια της Υπόθεσης του Θεού. Αυτός ο τίτλος έχει δοθεί σε περίπου 50 άτομα στην ιστορία της Πίστης. Όλοι ορίστηκαν από τον Μπαχάολλα, τον Αμπντολ-Μπαχά ή τον Σόγι Εφέντι. [βλ. το επόμενο μέρος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Αμπντολ-Μπαχά και τον Σόγι Εφέντι]. Το 2004, το μοναδικό εν ζωή Χέρι της Υπόθεσης, ο Αλή Μοχαμάντ Βαργά, υπηρετούσε ακόμη την Πίστη στη Χάιφα του Ισραήλ. Το 1968, αφού ο Παγκόσμιος Οίκος Δικαιοσύνης αποφάσισε ότι δεν θα μπορούσαν πια να οριστούν Χέρια της Υπόθεσης, άρχισε να ορίζει έναν αριθμό ώριμων και έμπειρων ατόμων ως Συμβούλους, έτσι ώστε να επεκτείνουν στο μέλλον τις απαραίτητες λειτουργίες των Χεριών της Υπόθεσης.

Οι Σύμβουλοι, οι οποίοι ορίζονται για πέντε χρόνια, αναλαμβάνουν υπηρεσία είτε σε ένα από τα πέντε Ηπειρωτικά Σώματα ή στο Διεθνές Διδασκαλικό Κέντρο. Εκείνοι που ορίζονται για ένα Ηπειρωτικό Σώμα υπηρετούν σε μία από τις πέντε ηπείρους του κόσμου: Αφρική, Αμερική, Ασία, Αυστραλασία, ή Ευρώπη. Το Διεθνές Διδασκαλικό Κέντρο, που εδρεύει στο Παγκόσμιο Μπαχάι Κέντρο στη Χάιφα του Ισραήλ, κατευθύνει το έργο αυτών των πέντε Σωμάτων. Συνίσταται από εννέα Συμβούλους συν τα εναπομείναντα Χέρια της Υπόθεσης.

Τα Ηπειρωτικά Σώματα ορίζουν άτομα για τα Βοηθητικά Σώματα. Τα μέλη αυτών των Βοηθητικών Σωμάτων σήμερα φθάνουν τα 990 περίπου στον αριθμό και στο καθένα ανατίθεται να καλύψει μια ιδιαίτερη περιοχή που είναι στην αρμοδιότητα του Ηπειρωτικού Σώματος. Στο επόμενο επίπεδο, τα ίδια τα μέλη του Βοηθητικού Σώματος ορίζουν άτομα που θα υπηρετήσουν ως βοηθοί τους.

Στην Μπαχάι διαχειριστική τάξη, ο θεσμός των Συμβούλων συμπληρώνει τους αιρετούς θεσμούς της Πίστης σε όλα τα επίπεδα. Εδώ είναι μια φωτογραφία από τα μέλη του Διεθνούς Διδασκαλικού Κέντρου στη Χάιφα του Ισραήλ, το 2003. Τα μέλη είναι γνωστά ως Σύμβουλοι, αυτοί και οι συνάδελφοί τους σε ηπειρωτικό επίπεδο, παίζουν ένα ζωτικό ρόλο στην ενθάρρυνση της ατομικής πρωτοβουλίας, της πολυμορφίας και της ελευθερίας της δράσης στην Μπαχάι κοινότητα παγκοσμίως. High Resolution Image >

Τα μέλη των συμβουλευτικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα συνιστούν ένα σώμα αντρών και γυναικών μεγάλης ποικιλομορφίας, οι οποίοι επιζητούν να εμπνεύσουν και να διαφωτίσουν τους Μπαχάι στην εφαρμογή των διδασκαλιών του Μπαχάολλα στην καθημερινή τους ζωή, βοηθώντας τους να πραγματώσουν όλες τους τις δυνατότητες. Επιζητούν να γαλουχήσουν και να νουθετήσουν τις κοινότητες και τους θεσμούς στην ανάπτυξη και την πρόοδό τους εξασφαλίζοντας τη σωστή τους λειτουργία και επιζητούν να προάγουν την απόκτηση γνώσεων και ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε να βοηθήσουν τους θεσμούς της Πίστης να γίνουν φώτα καθοδήγησης για το σύνολο της κοινωνίας. Παρόλο που αυτοί οι υπηρέτες της Πίστης δεν διαθέτουν εξουσία για να κατευθύνουν τους εκλεγμένους θεσμούς, η συμβουλή τους παίζει κύριο ρόλο στη διαμόρφωση των σχεδίων τους και στην ανάπτυξη της Μπαχάι κοινοτικής ζωής.

Στο τοπικό επίπεδο, για παράδειγμα, τα μέλη του Βοηθητικού Σώματος και οι βοηθοί τους, εργάζονται στενά με τα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια για να προσφέρουν ενόραση, νουθεσία και ενθάρρυνση. Αντλώντας από την εμπειρία τους, δουλεύοντας με άλλες κοινότητες και τη δική τους ωριμότητα ως πιστοί, τα μέλη του Βοηθητικού Σώματος και οι βοηθοί τους βοηθάνε τα Συμβούλια να επικεντρωθούν στις αρχές που υπάρχουν στις Μπαχάι γραφές, προσφέρουν ιδέες ως προς το πώς να προαχθεί η κοινοτική συνοχή και προτείνουν αποδεδειγμένες μεθόδους για να υποκινήσουν την ανάπτυξη.

Έτσι, δουλεύοντας μαζί οι δύο θεσμοί - το Τοπικό Πνευματικό Συμβούλιο και το Βοηθητικό Σώμα – μοχθούν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα μάθησης και πειθαρχημένης συμπεριφοράς, που χαρακτηρίζεται από υπομονή και καρτερικότητα απέναντι σε λάθη. Επιζητούν να χτίσουν και να διατηρήσουν ενότητα σκέψης και δράσης σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από υπερβολική κριτική, κουτσομπολιό, διαμάχη και έριδα, που ταυτόχρονα καλωσορίζει την ελευθερία έκφρασης από την πλευρά κάθε πιστού.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι αυτοί που εκλέγονται ή διορίζονται σε Μπαχάι θεσμούς, με ελάχιστες εξαιρέσεις, υπηρετούν εντελώς χωρίς πληρωμή, προσφέροντας συχνά πολλές ώρες υπηρεσίας το μήνα στις κοινότητές τους.

Το Εθνικό Πνευματικό Συμβούλιο

Στο εθνικό επίπεδο, η Μπαχάι κοινοτική ζωή διοικείται από το Εθνικό Πνευματικό Συμβούλιο. Όπως το Τοπικό Πνευματικό Συμβούλιο, αυτό το εθνικού επιπέδου διοικητικό σώμα, εκλέγεται ετησίως, ακολουθώντας τις ίδιες βασικές εκλογικές διαδικασίες: δεν επιτρέπεται καμιά ανάδειξη υποψηφίου, απαγορεύονται οι εκλογικές εκστρατείες, χρησιμοποιείται η μυστική ψηφοφορία, δίνεται έμφαση στον ηθικό χαρακτήρα και στην πρακτική ικανότητα και εκλέγονται εκείνοι οι άντρες και γυναίκες που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους.

Είτε σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο, οι Μπαχάι εκλογές ακολουθούν μια παρόμοια διαδικασία που επιζητεί να επιλέξει πνευματικούς ηγέτες από ολόκληρο το σώμα των πιστών στην περιοχή. Εδώ φαίνεται σε εξέλιξη μια περίπτωση Μπαχάι εκλογών στον Παναμά. High Resolution Image > Στο εθνικό επίπεδο, οι Μπαχάι κοινότητες καθοδηγούνται από εκλεγμένα συμβούλια γνωστά ως Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια. Εδώ φαίνονται τα εννέα μέλη του Εθνικού Πνευματικού Συμβουλίου των Μπαχάι της Νότιας Αφρικής μετά την εκλογή του το 2003. High Resolution Image >

Η εκλογική διαδικασία στο εθνικό επίπεδο είναι διαφορετική από μια άποψη. Ενώ το Τοπικό Συμβούλιο εκλέγεται από όλα τα ενήλικα μέλη της κοινότητας, το Εθνικό Πνευματικό Συμβούλιο εκλέγεται από αντιπροσώπους, οι οποίοι, με τη σειρά τους, εκλέγονται σε περιφερειακές συνελεύσεις. Όλοι οι ενήλικες Μπαχάι έχουν δικαίωμα ψήφου σε περιφερειακές συνελεύσεις και έτσι η επαφή μεταξύ του ατόμου και του εθνικού επιπέδου διοικητικού του σώματος παραμένει στενή.

Κατά την εκλογή των μελών του Εθνικού Πνευματικού Συμβουλίου, οι αντιπρόσωποι μπορούν να ψηφίσουν οποιοδήποτε ενήλικα Μπαχάι που κατοικεί στη χώρα – διαφυλάσσοντας για άλλη μια φορά την ελευθερία επιλογής, που είναι θεμελιώδης για το Μπαχάι εκλογικό σύστημα.

Όπως έχει αναπτυχθεί η Πίστη, έτσι έχει αναπτυχθεί κι ο αριθμός των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων. Το 1954, για παράδειγμα, υπήρχαν μόνο 12 Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια. Το 2004, υπήρχαν 183 Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια σε όλο τον κόσμο- σχεδόν σε κάθε χώρα.

Όπως ακριβώς οι άντρες και οι γυναίκες που υπηρετούν σε Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια επιβλέπουν τις Μπαχάι κοινοτικές υποθέσεις μέσα στα πλαίσια του δήμου τους, έτσι και τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια έχουν την ευθύνη να καθοδηγούν και να συντονίζουν τις Μπαχάι δραστηριότητες μέσα σε μια δεδομένη χώρα. Οι δραστηριότητές τους ποικίλουν από την υιοθέτηση εθνικών διδασκαλικών σχεδίων μέχρι την εγκαινίαση μεγάλης κλίμακας κοινωνικών και οικονομικών σχεδίων, από την επίβλεψη των σχέσεων με τις αντίστοιχες κυβερνήσεις τους μέχρι τη συνεργασία με άλλες θρησκευτικές ομάδες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς.

Και όπως τα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια, έτσι και τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια ωφελούνται από τη σοφία και την εμπειρία των μελών των συμβουλευτικών θεσμών. Τα Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια συνεργάζονται με τα μέλη των Ηπειρωτικών Σωμάτων των Συμβούλων, άτομα που λειτουργούν σε όλες τις ηπείρους και μεγάλες περιοχές της υφηλίου. Ακριβώς όπως τα μέλη του Βοηθητικού Σώματος υπηρετούν τα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια, έτσι και οι Σύμβουλοι νουθετούν, βοηθούν και ενθαρρύνουν το έργο των Εθνικών Συμβουλίων στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων. Συνεργαζόμενοι με ένα πνεύμα αρμονίας, οι δύο κλάδοι ανεβάζουν το δημόσιο διάλογο στο επίπεδο της οργανωμένης συζήτησης, ασχολούμενοι όχι μόνο με τους νόμους και τους κανονισμούς της Πίστης αλλά επίσης και με την ενθάρρυνση και την υιοθέτηση μέτρων που ενθαρρύνουν την ατομική πρωτοβουλία και μια ολόκαρδη ανταπόκριση στις πνευματικές αλήθειες της Πίστης.

Ο Παγκόσμιος Οίκος Δικαιοσύνης

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, επικεφαλής της Μπαχάι διαχειριστικής δομής είναι ο Παγκόσμιος Οίκος Δικαιοσύνης, το διεθνές διοικητικό συμβούλιο της Μπαχάι Πίστης. Αποτελείται από εννέα άτομα κι εκλέγεται κάθε πέντε χρόνια από τα μέλη όλων των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων του κόσμου.

Η διαδικασία των εκλογών είναι σχεδόν η ίδια με εκείνη που ακολουθείται για τα Τοπικά και Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια: Δεν υπάρχει ανάδειξη υποψηφίων, απαγορεύονται οι εκστρατείες και εκλέγονται τα εννέα άτομα που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους. Όπως συμβαίνει με τις τοπικές και εθνικές εκλογές, αναμένεται από τους ψηφοφόρους να εκλέξουν άτομα αναγνωρισμένης ικανότητας και πνευματικού δυναμικού.

Ολόκληρη η διαδικασία των εκλογών είναι μια δυναμική έκφραση δημοκρατικών ιδανικών. Παρόλο που είναι ένας διεθνής θεσμός, ο Παγκόσμιος Οίκος Δικαιοσύνης είναι παραδόξως πολύ κοντά στη βάση. Η τελική εκλογή του Παγκοσμίου Οίκου Δικαιοσύνης απέχει μόλις τρία βήματα από το τοπικό επίπεδο: κάθε ενήλικας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει στην εκλογή ενός «περιφερειακού» αντιπροσώπου. Οι περιφερειακοί αντιπρόσωποι με τη σειρά τους εκλέγουν τα μέλη των αντίστοιχων Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων τους και τα μέλη όλων των Εθνικών Πνευματικών Συμβουλίων σε όλο τον κόσμο με τη σειρά τους εκλέγουν τον Παγκόσμιο Οίκο Δικαιοσύνης. Οι πρώτες εκλογές έγιναν το 1963.

Ο Ίδιος ο Μπαχάολλα ίδρυσε το θεσμό του Παγκοσμίου Οίκου Δικαιοσύνης, ο οποίος κατέχει μια μοναδική θέση στην Μπαχάι διαχειριστική τάξη. Οι Μπαχάι αντιλαμβάνονται ότι η λήψη των αποφάσεών του καθοδηγείται αλάνθαστα από το Θεό.

Οι διδασκαλίες του Μπαχάολλα αποτελούν τα θεμέλια της Μπαχάι Πίστης και πράξης. Ωστόσο, ο Παγκόσμιος Οίκος Δικαιοσύνης έχει την εξουσία τόσο να νομοθετεί πάνω σε όλα τα ζητήματα στα οποία δεν έχει αναφερθεί ρητά ο Ίδιος ο Μπαχάολλα όσο και να ανακαλεί ή να μεταβάλλει τη δική του νομοθεσία ανάλογα με την αλλαγή των συνθηκών. Αυτό εφοδιάζει τον Μπαχάι νόμο με ένα στοιχείο ευελιξίας. Αν, για παράδειγμα, η ανάπτυξη κάποιας μελλοντικής τεχνολογίας θέτει ένα ηθικό ζήτημα άγνωστο στην εποχή του Μπαχάολλα, ο Παγκόσμιος Οίκος Δικαιοσύνης μπορεί να ορίσει το χειρισμό αυτού του ζητήματος. Με αυτό τον τρόπο, οι Μπαχάι πιστεύουν ότι η Μπαχάι Πίστη θα συνεχίσει να καθοδηγείται από το Θεό μέχρι την εποχή που θα εμφανιστεί η επόμενη Φανέρωση του Θεού – ένα γεγονός που ο Μπαχάολλα είπε ότι δεν θα συμβεί προτού περάσουν τουλάχιστον χίλια χρόνια.

Μέλη του πρώτου Παγκοσμίου Οίκου Δικαιοσύνης που εξελέγησαν το 1963. High Resolution Image >

Όπως και τα μέλη των Εθνικών και Τοπικών Πνευματικών Συμβουλίων, έτσι και τα μέλη του Παγκοσμίου Οίκου Δικαιοσύνης δεν διαθέτουν καμιά ισχύ ή εξουσία από μόνα τους. Αυτός που θεωρείται θεϊκά εμπνευσμένος είναι ο θεσμός του Παγκοσμίου Οίκου Δικαιοσύνης και όχι τα μεμονωμένα άτομα.