ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Συμβουλευτική Συζήτηση

Ομαδική λήψη αποφάσεων χωρίς φατριασμό
Τ

α διαχειριστικα σωματα της Μπαχάι Πίστης σε όλα τα επίπεδα χρησιμοποιούν μια ξεχωριστή μέθοδο λήψης αποφάσεων χωρίς αντιπαλότητες που ονομάζεται «συμβουλευτική συζήτηση»

Οι αρχές της συμβουλευτικής συζήτησης έχουν διατυπωθεί στις γραφές του Μπαχάολλα και, ως μια διαδικασία οικοδόμησης συναίνεσης και διερεύνησης της αλήθειας, έχουν τη δυνατότητα ευρείας εφαρμογής. Πράγματι, οι Μπαχάι τις βρίσκουν χρήσιμες, ουσιαστικά σε κάθε τομέα όπου απαιτείται ομαδική λήψη αποφάσεων και συνεργασία. Αυτές οι αρχές δεν χρησιμοποιούνται μόνο από τους θεσμούς της Πίστης αλλά και σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε Μπαχάι, σε σχολεία που διοικούνται από Μπαχάι καθώς και σε αποφάσεις καθημερινής βάσης σε Μπαχάι οικογένειες.

Στην ουσία, η συμβουλευτική συζήτηση επιδιώκει να δημιουργήσει ομοφωνία με τρόπο που να ενώνει διάφορες ομάδες αντί να τις χωρίζει. Ενθαρρύνει την πολυμορφία στις απόψεις και θέτει υπό έλεγχο τον αγώνα για επικράτηση που είναι τόσο συνηθισμένος σε παραδοσιακά συστήματα λήψης αποφάσεων.

Η Μπαχάι συμβουλευτική συζήτηση βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Τα Τοπικά Πνευματικά Συμβούλια, όπως αυτό στην Γουϊνέα, χρησιμοποιούν τη συμβουλευτική συζήτηση σαν μέσον για να καταλήξουν σε αποφάσεις, έτσι όπως κάνουν και όλοι οι άλλοι Μπαχάι θεσμοί. High Resolution Image >

Αυτή η δέσμευση διασφαλίζει το γεγονός ότι αν μια απόφαση ή ένα σχέδιο αποτύχει, το πρόβλημα βρίσκεται στην ίδια την ιδέα και όχι στην έλλειψη υποστήριξης από την κοινότητα ή τις επίμονες πράξεις των αντιπάλων.

Η αρχή ξαναγυρίζει πάλι στην αντίληψη της δύναμης της ενότητας. Ο γιος του Μπαχάολλα, ο Αμπντολ-Μπαχά, έχει πει ότι οι Μπαχάι θα πρέπει πάντα να πασχίζουν να φτάσουν σε συμφωνία πάνω σε ένα ζήτημα:

«Αν συμφωνούν σε ένα ζήτημα, ακόμη κι αν είναι λάθος, είναι προτιμότερο από το να διαφωνούν και να έχουν δίκιο, διότι αυτή η διαφορά θα επιφέρει την καταστροφή των θείων θεμελίων. Αν ένα από τα μέρη έχει δίκιο και διαφωνούν, αυτό θα είναι αιτία μυριάδων κακών, αλλά αν συμφωνούν και τα δύο μέρη σφάλλουν θα είναι ενωμένα και έτσι η αλήθεια θα αποκαλυφτεί και το λάθος θα διορθωθεί.»