ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Αναπτύσσοντας ικανότητες για υπηρεσία στην ανθρωπότητα

Ε

να σχετικα καινουργιο χαρακτηριστικο του Μπαχάι συστήματος είναι η ανάπτυξη μιας σειράς εθνικών και περιφερειακών ινστιτούτων που στοχεύουν στην αύξηση της δυνατότητας της Μπαχάι κοινότητας να προσφέρει υπηρεσία στο σύνολο της ανθρωπότητας Γενικά, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση εξ αποστάσεως μάθησης μέσω ανάπτυξης επιμελητών στο επίπεδο της βάσης, αυτά τα ινστιτούτα έχουν καθοριστεί έτσι ώστε να βοηθήσουν τα μέλη της Μπαχάι κοινότητας και άλλα άτομα που ενδιαφέρονται, να αποκτήσουν το είδος της γνώσης και δεξιότητας που απαιτείται για να βοηθήσουν να επέλθει η ανάπτυξη του ειρηνικού και ευημερούντος παγκόσμιου πολιτισμού που οραματίζονται οι Μπαχάι γραφές.

Στο Μπαχάι Ινστιτούτο Ντανγκ, στο Ahwa, Gujarat, στην Ινδία, συγκεντρώνονται σπουδαστές για να εκπαιδευτούν σε μαθήματα κοινοτικής ανάπτυξης και ηθικής εκπαίδευσης. High Resolution Image >

Τα πρόσφατα χρόνια παρατηρήθηκε ένα πλήθεμα διαφόρων Μπαχάι οργανώσεων και συνδέσμων που είναι αφιερωμένοι σε ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος μέσα στην Μπαχάι κοινότητα. Υπάρχουν επαγγελματικοί σύνδεσμοι, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Μπαχάι Επιχειρηματικό Φόρουμ και ο Μπαχάι Σύνδεσμος Δικαίου καθώς και ακαδημαϊκές ομάδες, όπως είναι η Ένωση Μπαχάι Σπουδών και τα διάφορα παραρτήματά της σε όλο τον κόσμο, μη κυβερνητικές οργανώσεις υποστηριζόμενες από Μπαχάι, αφιερωμένες στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, όπως είναι η Υγεία για την Ανθρωπότητα ή το Διεθνές Περιβαλλοντικό Φόρουμ. Μερικές από αυτές τις οργανώσεις υποστηρίζονται από Εθνικά Πνευματικά Συμβούλια κι άλλες οργανώνονται από συνδέσμους μεμονωμένων Μπαχάι.