ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μη ανάμειξη στην παραταξιακή πολιτική

Ο

ι Μπαχαϊ διδασκαλιες τονίζουν τη σπουδαιότητα της υπακοής στην πολιτειακή κυβέρνηση και στους νόμους. Ενώ οι Μπαχάι μπορούν να δεχτούν μη κομματικές κυβερνητικές θέσεις ή διορισμούς, δεν ενασχολούνται με κομματική πολιτική δραστηριότητα ούτε σχολιάζουν συγκεκριμένους υποψηφίους ή κόμματα. Ως άτομα, ωστόσο, οι Μπαχάι είναι ελεύθεροι να ψηφίζουν ανάλογα με τη συνείδησή τους σε πολιτειακές εκλογές