ΙΣΤΟΡΙΑ

Μπαχάι σύμβολα

Ε

ΝΑ απλο εννιαγωνο αστέρι χρησιμοποιείται γενικά από τους Μπαχάι ως σύμβολο της Πίστης τους. Ο αριθμός εννέα έχει ιδιαίτερη σημασία στη Μπαχάι Αποκάλυψη. Εννέα χρόνια μετά τη δήλωση του Μπαμπ στο Σιράζ, ο Μπαχάολλα έλαβε την επιφοίτηση της αποστολής Του στο μπουντρούμι της Τεχεράνης. Το εννέα ως ο μεγαλύτερος μονοψήφιος αριθμός συμβολίζει την ολοκλήρωση. Εφόσον η Μπαχάι Πίστη ισχυρίζεται ότι είναι η εκπλήρωση των προσδοκιών όλων των περασμένων θρησκειών, αυτό το σύμβολο, όπως χρησιμοποιείται για παράδειγμα στους εννιάπλευρους Μπαχάι Οίκους Λατρείας, αντανακλά εκείνη την αίσθηση της εκπλήρωσης και ολοκλήρωσης. Οι καλλιγραφικές μορφές της λέξης Μπαχά («Δόξα» στα αραβικά), γνωστή και ως το Μέγιστο Όνομα, μια αναφορά στον Μπαχαολλά, χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από τους Μπαχάι. Σ’ αυτή την κατηγορία είναι και το παραπάνω σύμβολο που χαράσσεται σε προσωπικά δαχτυλίδια και κτίρια για να υποδηλώσει την Μπαχάι ταυτότητα τους.

Μια άλλη μορφή καλλιγραφίας του Μέγιστου Ονόματος συσχετίζεται με μία δέηση στα αραβικά «Για Μπαχάολ-Αμπχα» που σημαίνει: «Ω Δόξα του Πανένδοξου». Αυτή εκτίθεται σε Μπαχάι σπίτια και χώρους Μπαχάι δραστηριοτήτων.