ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Διεθνής Μπαχάι Κοινότητα

Η

παγκοσμια Μπαχαϊ κοινότητα διαχειρίζεται τις σχέσεις της με την ευρύτερη κοινωνία μέσω των γραφείων της Διεθνούς Μπαχάι Κοινότητας.

Από το 1948, αντιπρόσωποι της Διεθνούς Μπαχάι Κοινότητας συμμετείχαν σε πολυάριθμες συναντήσεις και συνέδρια στα Ηνωμένα Έθνη. Στη φωτογραφία επάνω, ο κύριος εκπρόσωπος της Διεθνούς Μπαχάι Κοινότητας για τα Ηνωμένα Έθνη απευθύνεται στη Συνάντηση Κορυφής της Χιλιετίας των Ηνωμένων Εθνών, το Σεπτέμβριο του 2000. Μίλησε εκπροσωπώντας το Φόρουμ της Χιλιετίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, στην οποία συμμετείχε η Διεθνής Μπαχάι Κοινότητα. High Resolution Image >

Από το 1948, η Διεθνής Μπαχάι Κοινότητα έχει αναγνωριστεί ως διεθνής, μη κυβερνητική οργάνωση από τα Ηνωμένα Έθνη. Από το 1970, διατηρεί συμβουλευτικό καθεστώς με το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC). Επίσης διατηρεί συμβουλευτικό καθεστώς με το Ταμείο Παιδιών των Ηνωμένων Εθνών (UNICEF) και το Ταμείο Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για τις γυναίκες (UNIFEM). Η Κοινότητα έχει εργασιακές σχέσεις με το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και πολιτιστικό οργανισμό του ΟΗΕ (UNESCO), τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και συνεργάζεται με το Περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNDP).

Διάφορα εξειδικευμένα γραφεία χειρίζονται το έργο της Διεθνούς Μπαχάι Κοινότητας. Αυτά περιλαμβάνουν μια Γραμματεία, ένα γραφείο Ηνωμένων Εθνών, ένα γραφείο Δημόσιας Πληροφόρησης, ένα γραφείο Περιβάλλοντος και ένα γραφείο για την προώθηση των Γυναικών. Μία θυγατρική υπηρεσία, το Ινστιτούτο Μελέτων στην Παγκόσμια Ευημερία, λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός και ερευνητικός οργανισμός.

Με κεντρικά γραφεία στο Παγκόσμιο Μπαχάι Κέντρο στη Χάιφα και στη Νέα Υόρκη και υποκαταστήματα στη Γενεύη, το Παρίσι και τα Ιεροσόλυμα, και εκπροσώπους στην Αντίσα Μπέμπα, το Μπανκόνγκ, το Ναϊρόμπι, τη Ρώμη, το Σαντιάγκο και τη Βιέννη, τα γραφεία της Κοινότητας δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την οικοδόμηση της ειρήνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση, την υγεία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη, και προώθηση της ισότητας των γυναικών. Πολλές από αυτές τις δραστηριότητες αναλαμβάνονται σε συνεργασία με τις εθνικές Μπαχάι Κοινότητες. Ένα διεθνές ενημερωτικό δελτίο, το One Country, ενημερώνει για αυτές τις δραστηριότητες. Είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://www.onecountry.org.

Η Διεθνής Μπαχάι Κοινότητα συνεργάζεται και με πολλές μη κυβερνητικές και διαθρησκευτικές οργανώσεις. Για παράδειγμα, είναι μέλος του Alliance of Religions and Conservation, του World Faiths Development Dialogue και του Συνέδριου Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (CONGO). Διαμέσου των χρόνων, η Διεθνής Μπαχάι Κοινότητα έχει εκδώσει έναν αριθμό δηλώσεων, που μπορούν να διαβασθούν στην ιστοσελίδα: http://www.bic-un.bahai.org