ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Πρωτοβουλίες στη βάση

Α

πο τις αρκετες χιλιάδες κοινωνικές και οικονομικές αναπτυξιακές δραστηριότητες σε όλο τον κόσμο, η πλειονότητα είναι μικρής κλίμακας προσπάθειες των Μπαχάι σε χωριά και μικρές πόλεις, βασισμένες στην καθοδήγηση των πνευματικών και κοινωνικών διδασκαλιών της Πίστης τους για να αντιμετωπίσουν προκλήσεις μέσα στις τοπικές κοινότητες. Στο επίκεντρο αυτών των διδασκαλιών είναι η αρχή ότι το δυναμικό του ατόμου εκπληρώνεται μέσα από την υπηρεσία προς την ανθρωπότητα. Παρακάτω ακολουθούν ορισμένα σχετικά παραδείγματα.

Εκστρατεία "Καθαρό Φράγμα, Ζωντανό Νερό" στην Έβορα της Πορτογαλίας. High Resolution Image >