ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Μαθαίνοντας την ανάληψη συστηματικής δράσης:
Αναπτυξιακό Ινστιτούτο Βarli για τις Γυναίκες της Υπαίθρου

Μ

ολις μια Μπαχαϊ προσπάθεια ανάπτυξης φτάσει σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο εμπειρίας, μπορεί να σταθεροποιήσει τις δραστηριότητές της και να αρχίσει να ωφελεί, ανάλογα με τους ανθρώπινους πόρους της, μεγάλο αριθμό άλλων ατόμων. Ένα παράδειγμα, είναι το Ινστιτούτο Ανάπτυξης για τις Γυναίκες της Υπαίθρου (Μπαρλί), το οποίο λειτουργούσε στην επαρχία Μαντία Πραντές της Ινδίας από το 1985. Τα προγράμματά του έχουν στόχο να ενδυναμώσουν το γυναικείο πληθυσμό, κάτι που το θεωρεί απαραίτητο για οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη αλλαγή στις μεγάλες αγροτικές περιοχές της πολιτείας.

Από το 1985, περισσότερες από 1600 γυναίκες συμμετείχαν στο κυριότερο πρόγραμμα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης για τις Γυναίκες της Υπαίθρου (Μπαρλί), στο Ιντόρ της Ινδίας. Ενδυναμωμένες από τις εμπειρίες τους, οι οποίες βελτιώνουν την ικανότητά τους για να αποτελούν παράγοντες κοινωνικής αλλαγής, οι απόφοιτες είχαν μια μετρήσιμη επίδραση στην ευημερία των οικογενειών τους και των χωριών τους. Εδώ, μια ομάδα που συμμετείχε στο ινστιτούτο.High Resolution Image >

Το ινστιτούτο σχεδίασε προγράμματα με επίκεντρο την αλλαγή και την υπερπήδηση εμποδίων που θέτουν ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος στο δρόμο της ανάπτυξης. Για το σκοπό αυτό, παρέχει στις γυναίκες μια ευκαιρία να σκεφτούν στο θέμα της φύσης των σχέσεών τους με τους γύρω τους και με τους κοινωνικούς τους θεσμούς, καθώς και στο θέμα των προκαταλήψεων της πανάρχαιας κάστας, της φυλής και της τάξης. Ταυτόχρονα, ενθαρρύνονται να εντοπίσουν θετικά στοιχεία στον πολιτισμό τους που χρειάζεται να διατηρηθούν και να ενδυναμωθούν. Ιδιαίτερη έμφαση υπάρχει στην τέχνη, τη μουσική και το χορό. Γνωρίζοντας ότι τέτοια περισυλλογή από μόνη της δεν θα βοηθήσει τις γυναίκες να μπορούν να λειτουργούν ως ισότιμοι σύντροφοι προς τους άντρες στην ανάπτυξη των κοινοτήτων τους, το ινστιτούτο, επίσης, επιδιώκει να τις βοηθήσει να αποκτήσουν επίγνωση των ενδογενών ικανοτήτων τους και να αναπτύξουν πρακτικές ικανότητες για να πετύχουν βελτίωση σε ζητήματα υγείας και διατροφής, αύξησης του οικογενειακού εισοδήματος, αύξησης του αλφαβητισμού και προστασίας του περιβάλλοντος. Πέρα από το να επικεντρώνεται στις γυναίκες, το ινστιτούτο θεωρεί ουσιαστική και την αλλαγή της συμπεριφοράς των άλλων μελών της κοινότητάς τους, των συζύγων, των γονιών και των παιδιών τους και προσπαθεί να προωθήσει τέτοια αλλαγή μέσα από τα προγράμματά του.

Από την έναρξή του, περισσότερες από 1600 γυναίκες συμμετείχαν στη ναυαρχίδα των προγραμμάτων του Μπαρλί, σε ένα πρόγραμμα διάρκειας αρκετών μηνών. Οι απόφοιτες επιστρέφουν σπίτι τους για να ξεκινήσουν μικρές επιχειρήσεις, να σχηματίσουν ομάδες νέων, να παρέχουν ηθική εκπαίδευση στα παιδιά και να οργανώσουν τάξεις γονέων και αλφαβητισμού. Δίνεται προτεραιότητα στην εκπαίδευση των νέων γυναικών και έχει σε κάποιες περιοχές επιβεβαιωθεί μια μετρήσιμη αύξηση στον αριθμό των κοριτσιών που πηγαίνουν σχολείο. 

High Resolution Image > Τα προγράμματα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Μπαρλί έχουν βασικό στόχο να βοηθήσουν τις γυναίκες να γίνουν ισότιμοι σύντροφοι στην ανάπτυξη των κοινοτήτων τους. Δραστηριότητες σε μια μεγάλη ποικιλία τομέων, που συμπεριλαμβάνουν τον αλφαβητισμό, τη προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και τη διατροφή, υπηρετούν στην επίτευξη αυτού του στόχου.


High Resolution Image >
High Resolution Image >