ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Στοιχεία μιας παγκόσμιας κοινοπολιτείας

Ο

πως προαναγγελθηκε απο τον Μπαχαολλα πάνω από 100 χρόνια πριν, η νέα παγκόσμια τάξη πρέπει να βασίζεται στα παρακάτω στοιχεία αν είναι να εδραιωθεί μία διαρκής παγκόσμια ειρήνη: