ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

“Σε μια τετοια παγκοσμια κοινωνια…”

Στη δεκαετία του 1930, το όραμα του Μπαχάολλα για μία ενωμένη παγκόσμια κοινοπολιτεία
αποδόθηκε περιληπτικά από τον Σόγι Εφέντι σε ένα συχνά μνημονευόμενο γράμμα
που έγραψε προς τους Μπαχάι της Δύσης.
Η

ενοτητα της ανθρωπινης φυλης, όπως την οραματίστηκε ο Μπαχάολλα, υποδηλώνει την εγκαθίδρυση μιας παγκόσμιας κοινοπολιτείας στην οποία όλα τα έθνη, φυλές, θρησκείες και τάξεις ενώνονται στενά και μόνιμα, και στην οποία η αυτονομία των κρατών μελών και η προσωπική ελευθερία και πρωτοβουλία των ατόμων που τα συνθέτουν διαφυλάσσονται ρητά και ολοκληρωτικά. Αυτή η κοινοπολιτεία πρέπει, όσο μπορούμε εμείς να τη φανταστούμε, να συνίσταται από ένα παγκόσμιο νομοθετικό σώμα, του οποίου τα μέλη, ως θεματοφύλακες ολόκληρης της ανθρωπότητας, θα έχουν τον τελικό έλεγχο όλων των πόρων απ'όλα τα έθνη που την συνιστούν, και θα θεσπίζουν νόμους που θα απαιτούνται για τη ρύθμιση της ζωής, την ικανοποίηση των αναγκών και τη διευθέτηση των σχέσεων όλων των φυλών και των λαών.

Ένα παγκόσμιο εκτελεστικό όργανο, με την υποστήριξη μιας διεθνούς Δύναμης, θα εκτελεί τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, και θα εφαρμόζει τους νόμους που έχουν θεσπιστεί από αυτό το νομοθετικό σώμα και θα διαφυλάσσει την οργανική ενότητα όλης της κοινοπολιτείας. Ένα παγκόσμιο δικαστήριο θα επιδικάζει και θα εκδίδει την δεσμευτική και τελική ετυμηγορία του για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει μεταξύ των διαφόρων στοιχείων που συνθέτουν το παγκόσμιο σύστημα.

Ένας μηχανισμός παγκόσμιας διεπικοινωνίας θα επινοηθεί, περιλαμβάνοντας ολόκληρο τον πλανήτη, απελευθερωμένος από εθνικά εμπόδια και περιορισμούς και λειτουργώντας με εκπληκτική ταχύτητα και τέλεια τακτικότητα. Μια παγκόσμια μητρόπολη θα δρα ως το νευρικό κέντρο ενός παγκόσμιου πολιτισμού, η εστία προς την οποία οι ενοποιητικές δυνάμεις της ζωής θα συγκλίνουν και από την οποία οι ενεργητικές επιδράσεις της θα ακτινοβολούν. Μια παγκόσμια γλώσσα είτε θα επινοηθεί ή θα επιλεγεί ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες γλώσσες και θα διδάσκεται στα σχολεία όλων των ομόσπονδων εθνών ως βοηθητική στη μητρική τους γλώσσα. Μια παγκόσμια γραφή, μια παγκόσμια λογοτεχνία, ένα ομοιόμορφο σύστημα νομίσματος, βάρους και μέτρησης, θα διευκολύνει και θα προάγει τη συναλλαγή και την κατανόηση μεταξύ των εθνών και φυλών της ανθρωπότητας.

Σε μια τέτοια παγκόσμια κοινωνία, η επιστήμη και η θρησκεία, οι δύο πλέον ισχυρές δυνάμεις στην ανθρώπινη ζωή, θα συμφιλιωθούν, θα συνεργαστούν και θα αναπτυχθούν αρμονικά. Ο τύπος, κάτω από ένα τέτοιο σύστημα, καθώς θα δίνει κάθε περιθώριο στην έκφραση των ποικίλων απόψεων και πεποιθήσεων της ανθρωπότητας, θα πάψει να χειραγωγείται κακόβουλα από κατεστημένα συμφέροντα, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια και θα απελευθερωθεί από την επιρροή μαχόμενων κυβερνήσεων και λαών. Οι οικονομικοί πόροι του κόσμου θα οργανωθούν, οι πηγές του σε πρώτες ύλες θα αντλούνται και θα χρησιμοποιηθούν πλήρως, οι αγορές του θα συντονιστούν και θα αναπτυχθούν και η κατανομή των προϊόντων του θα ρυθμιστεί δίκαια.

Οι εθνικοί ανταγωνισμοί, τα μίση και οι μηχανορραφίες θα πάψουν και η φυλετική έχθρα και προκατάληψη θα αντικατασταθούν από τη φυλετική ομόνοια, κατανόηση και συνεργασία. Τα αίτια της θρησκευτικής διαμάχης θα εξαλειφθούν για πάντα, οικονομικά εμπόδια και περιορισμοί θα καταργηθούν εντελώς και η υπέρμετρη διάκριση μεταξύ των τάξεων θα εξαλειφθεί. Η ένδεια, από τη μια πλευρά, και η τεράστια συσσώρευση ιδιοκτησίας από την άλλη, θα εξαφανισθούν. Η υπερβολική ενέργεια που σκορπίζεται και σπαταλάται στον πόλεμο, είτε οικονομική είτε πολιτική, θα αφιερωθεί σε σκοπούς τέτοιους που θα διευρύνουν το φάσμα των ανθρώπινων εφευρέσεων και της τεχνικής ανάπτυξης, στην αύξηση της παραγωγικότητας της ανθρωπότητας, στην εξόντωση των ασθενειών, στην επέκταση της επιστημονικής έρευνας, στην ανύψωση του επιπέδου της φυσικής υγείας, στην όξυνση και στον εξευγενισμό του ανθρώπινου νου, στην εκμετάλλευση των αχρησιμοποίητων και ανύποπτων πόρων του πλανήτη, στην παράταση της ανθρώπινης ζωής, και στην προώθηση οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που μπορεί να τονώσει τη διανοητική, την ηθική και την πνευματική ζωή ολόκληρης της ανθρώπινης φυλής.

Ένα παγκόσμιο ομόσπονδο σύστημα, που θα κυβερνά όλη τη γη και θα ασκεί αδιαφιλονίκητη εξουσία πάνω στους αφάνταστα απέραντους πόρους της, που θα συνδυάζει και θα ενσαρκώνει τα ιδανικά τόσο της Ανατολής όσο και της Δύσης, που θα είναι απαλλαγμένο από την κατάρα του πολέμου και τις αθλιότητές του, και αποφασισμένο να εκμεταλλευτεί όλες τις διαθέσιμες πηγές ενέργειας στην επιφάνεια του πλανήτη, ένα σύστημα στο οποίο η Δύναμη θα έχει γίνει ο υπηρέτης της Δικαιοσύνης, του οποίου η ζωή θα στηρίζεται στην παγκόσμια αναγνώριση ενός και μόνο Θεού και στην αφοσίωσή του σε μια κοινή Αποκάλυψη -αυτός είναι ο στόχος προς τον οποίο βαδίζει η ανθρωπότητα, ωθούμενη από τις ενοποιητικές δυνάμεις της ζωής.

Σόγι Εφέντι, Η Παγκόσμια Τάξη του Μπαχάολλα