Ποιός είναι ο Μπαχαολλά;

Ο

Μπαχαολλά γεννήθηκε το 1817 στο Ιράν. Για τις ιδέες και τις αρχές που διακήρυξε, η κυβέρνηση του Ιράν Τον εξόρισε απο την πατρίδα Του. Μέχρι τον θάνατό Του το 1892 παρέμεινε φυλακισμένος στην επικράτεια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξόριστος διαδοχικά στη Βαγδάτη, την Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη και τελικά στην Άκκα στη Παλαιστίνης.

Το 1863 στη Βαγδάτη διακήρυξε φανερά την στάθμη Του ως "Φανέρωση του Θεού" - δηλαδή φορέας του Θεϊκού Λόγου - για τη σημερινή εποχή. Στη διάρκεια των 40 χρόνων που έζησε στην εξορία διακήρυξε τις διδασκαλίες Του και θεμελίωσε την Μπαχάι Πίστη.

Σύμφωνα με τις διδασκαλίες αυτές η ανθρωπότητα αποτελεί μια και μοναδική οντότητα και πρέπει πάνω και πέρα από κάθε φυλετική, εθνική, θρησκευτική ή οποιαδήποτε άλλη διαφορά να αντιμετωπίσει το παρόν εκ κοινού και να εργαστεί για το μέλλον του πλανήτη.

Η αναγνώριση της ενότητας της ανθρωπότητας, ο αφοπλισμός όλων των κρατών, η εδραίωση της ισότητας ανδρών και γυναικών, η καθιέρωση μιας παγκόσμιας επικουρικής γλώσσας, η αναγνώριση της ενότητας και της αρμονίας των θρησκειών, είναι μεταξύ των προϋποθέσεων για την εγκαθίδρυση της παγκόσμιας ειρήνης και βρίσκονται στον βασικό κορμό των διδασκαλιών του Μπαχαολλά.