Κοινοτικη Ζωη

Συνεργατική Μελέτη για Ατομική και Κοινωνική Μεταμόρφωση

Σ

την καρδια της Αποκαλυψης του Μπαχαολλα είναι η δύναμη της μεταμόρφωσης, και στο άτομο και στην κοινωνία.

Η μεταμόρφωση του ατόμου δεν είναι μια μεμονωμένη διαδικασία, ούτε ασκητική μήτε επικεντρωμένη ολοκληρωτικά στην αυτοπραγμάτωση.

Από Μπαχάι άποψη, η διαδικασία της ατομικής πνευματικής ανάπτυξης και της προσωπικής εκπλήρωσης συνδέεται άρρηκτα με την επικέντρωση των ενεργειών κάποιου στην βελτίωση της ανθρωπότητας και στην υπηρεσία των αναγκών της κοινότητας και της ευρύτερης κοινωνίας.

Η προσευχή και ο διαλογισμός, οι πνευματικές μάχες που δίνει κάποιος, ο βίος σε αρμονία με πνευματικούς νόμους και διδασκαλίες – όλα είναι ουσιώδη στοιχεία για την επίτευξη του σκοπού της ζωής, εν τούτοις τέτοιες προσπάθειες εξασκούν την πλήρη μεταμορφωτική τους επιρροή μόνον όταν είναι αφιερωμένες στην υπηρεσία.

Έτσι, οι Μπαχάι ασχολούνται ενεργά με την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και πνευματικών ικανοτήτων που είναι κρίσιμες στην ενιαία διαδικασία της ατομικής και κοινωνικής μεταμόρφωσης και που θα τους καταστήσουν ικανούς να ενεργούν ως αποτελεσματικοί ανθρώπινοι πόροι. Αυτή τη στιγμή, αυτή η συλλογική μάθηση παίρνει τη μορφή των κύκλων μελέτης – μια τοπική, συνεργατική, αυτο-κατευθυνόμενη διαδικασία μάθησης που έχουν αναλάβει οι Μπαχάι κοινότητες σ’ όλο τον κόσμο. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στις τάξεις, ανεξάρτητα από τις ιδέες τους ή τα πιστεύω τους.

Μαθαίνοντας για την πνευματική μας πραγματικότητα και τον προσωπικό μας ρόλο στην πρόοδο της κοινωνίας, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα τον σκοπό μας στη ζωή και τον τρόπο να βελτιώσουμε τις δικές μας ζωές και τις ζωές αυτών που είναι γύρω μας.

Οι συμμετέχοντες στα μαθήματα μαθαίνουν, για παράδειγμα, να διδάσκουν αξίες στα παιδιά, να ασχολούνται με τις κοινοτικές δραστηριότητες υπηρεσίας, να βοηθούν και να παρέχουν το δικαίωμα στους άλλους να ερευνούν ανεξάρτητα τις πνευματικές αλήθειες, να μαθαίνουν πώς να εκφράζουν αποτελεσματικά την άποψή τους, και να υπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας για ενότητα, δικαιοσύνη και ισονομία.

Οι συμμετέχοντες στους κύκλους μελέτης συχνά βιώνουν μια νέα ικανότητα προσανατολισμού στη ζωή, καλύτερες σχέσεις με οικογένεια και φίλους και μια καρποφόρα επαναξιολόγηση της συνεισφοράς που μπορεί να κάνει κάποιος στην ευρύτερη κοινότητα.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τους κύκλους μελέτης που προσφέρουν οι Μπαχάι ή επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε κάποιον στην περιοχή σας πατήστε εδώ