Γενικη Πληροφορια
Πολιτική Ιδιωτικότητας

Σε αυτόν τον ιστότοπο προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την προστασία της ιδιωτικότητας σας. Συλλέγουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που εσείς μας διαθέτετε εθελοντικά για να ανταποκριθούμε στις ερωτήσεις και να σας στείλουμε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που εσείς ζητάτε. Οι επισκέπτες σε αυτό τον ιστότοπο δεν υπόκεινται σε καταγραφή. Δεν χρησιμοποιούμε cookies και δεν καταγράφουμε τις IP διευθύνσεις. Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς θα παραμείνουν ασφαλή, ελεύθερα από μη επιτρεπτή πρόσβαση, χρήση ή γνωστοποίηση. Παρακαλώ να θυμάστε ότι αν φεύγετε από αυτόν τον τόπο μέσω συνδέσμου, ό άλλος τόπος μπορεί να έχει διαφορετική πολιτική ιδιωτικότητας. Περιστασιακά θα ανανεώνουμε αυτή την Δήλωση Ιδιωτικότητας και σας συνιστούμε να την διαβάζετε περιστασιακά για να είστε ενήμεροι. Αν θέλετε να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή έχετε κάποια ερώτηση αναφορικά με αυτή την πολιτική παρακαλώ στείλτε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο secretariat@gr.bahai.org