Γενικη Πληροφορια
Όροι Χρήσης

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συμφωνείτε να ακολουθήσετε και δεσμεύεστε από τους παρακάτω όρους («Όροι Χρήσης») και την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να αναθεωρήσουμε του Όρους Χρήσης και την Πολιτική Ιδιωτικότητας χωρίς προηγουμένως να σας ενημερώσουμε.

Έχετε το ελεύθερο να κάνετε και να χρησιμοποιήσετε αντίγραφα των κειμένων και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία («Περιεχόμενο») που είναι διαθέσιμη σε αυτό τον ιστότοπο συμπεριλαμβανομένης της εκτύπωσης, αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ανάρτησης, διάθεσης, αντιγραφής, κατεβάσματος, ανεβάσματος, μετάδοσης, παρουσίασης του Περιεχομένου καθ’ ολοκληρία ή εν μέρει σύμφωνα με τα παρακάτω:

Αν και αυτή η λευκή επιταγή για την αναπαραγωγή του Περιεχομένου δίνεται ελεύθερα έτσι ώστε να μην απαιτείται ειδική άδεια, η Ελληνική Μπαχάι Κοινότητα διατηρεί τα πλήρη δικαιώματα χρήσης για όλο το Περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτό τον ιστότοπο σύμφωνα με όλους τους εφαρμόσιμους εθνικούς και διεθνείς νόμους.

Για την άδεια να εκδώσετε, μεταδώσετε, παρουσιάσετε ή χρησιμοποιήσετε καθοιονδήποτε τρόπο το Περιεχόμενο για εμπορικούς σκοπούς παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.